Anniken Margaretha Gedde Kjällgren

Bilde av Anniken Margaretha Gedde Kjällgren
Brukernavn
Besøksadresse Kristian Augusts gate 17 Domus Juridica 8.etg 0164 Oslo
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo

Jeg bidrar med forskningsassistanse til de vitenskapelige ansatte ved institutt for kriminologi og rettssosiologi.

Faglige interesser

Mine fremste forskningsinteresser omhandler tverretatlig samarbeid og samspillet mellom ulike aktører og kontrollkulturer i straffesakskjeden. Jeg er særlig interessert i hvordan samspillet mellom den politiske-, rettslige- og polisiære sfære utspiller seg, og hvordan dette påvirker samfunnets formelle kriminalitetskontroll.

Bakgrunn

Jeg skriver masteroppgave om den integrerte påtalefunksjonen i Norge. Gjennom å kaste lys over politijuristers opplevelser fra deres etterforsknings- og påtalearbeid i politiet, er studiens formål å utforske hvordan kontrollkulturer og institusjonelle relasjoner preger den norske straffesaksprosessen.

Publikasjoner

Fant ingen resultater i Cristin

Publisert 13. sep. 2021 14:56 - Sist endret 14. sep. 2021 10:40