Anna Gangeskar Paris

Bilete av Anna Gangeskar Paris
Brukarnamn
Besøksadresse Kristian Augusts gate 17 Domus Juridica 8.etg 0164 Oslo
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo

Faglige interesser

Rettssosiologi, sosiale rørsler, ungdom, marginalisering, etnisk diskriminering, rettssleggjering og samspelet mellom politikk, kultur og rett.

Bakgrunn

Eg tar ein mastergrad i Rettssosiologi ved UiO. Eg har tidlegare ein bachelorgrad i sosialantropologi frå Universitet i Bergen. Eg skriv mastergrad om Black Lives Matter-protestar, samt korleis etniske minoritetar opplever og forholder seg til rasisme og diskriminering.

Publikasjonar

Fant ingen resultater i Cristin

Publisert 13. sep. 2021 14:53 - Sist endra 14. sep. 2021 14:00