Halvor Ingvaldsen

Bilde av Halvor Ingvaldsen
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Kristian Augusts gate 17 Domus Juridica 8.etg 0164 OSLO
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Halvor bidrar med forskningsassistanse til de vitenskapelige ansatte ved institutt for kriminologi og rettssosiologi.

Bakgrunn

Bachelorgrad i statsvitenskap fra Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet (NTNU), samt årsstudium i historie. Bachelograd i kriminologi fra Universitetet i Oslo.

Ved tilsettelse er Halvor førsteårsstudent på master i kriminologi.

Faglige interesser

Halvors faglige hovedinteresse er polisiær virksomhet, innvandring og kriminalitet og Nærpolitireformen.

Publisert 6. jan. 2020 09:59 - Sist endret 11. jan. 2020 07:57