Heloise Sverdrup Lund

Bilde av Heloise Sverdrup Lund
Brukernavn
Besøksadresse Kristian Augusts gate 17 Domus Juridica 8.etg 0164 Oslo
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo

Faglige interesser

  • ruspolitikk
  • kriminalitetsforebygging- og rehabilitering
  • miljøkriminalitet
  • sosial ulikhet
  • menneskerettigheter
  • soningsforhold

Heloise Sverdrup Lund er vitenskapelig assistent og studentassistent ved IKRS. Som studentassistent, vil hun fungere som et kontaktpunkt for alle studenter ved kriminologi, både på bachelor og master. Dersom du har spørsmål rundt studieteknikker, eksamensformer eller noe annet knyttet til studiehverdagen, ta gjerne kontakt.  

Bakgrunn

Heloise Sverdrup Lund går på masterprogrammet i kriminologi ved Universitetet i Oslo og skriver om heroinassistert behandling i samarbeid med RusForsk. Oppgaven undersøker hvilke utfordringer knyttet til kriminalitet rusavhengige møter i hverdagen og hvordan rusbehandling påvirker disse utfordringene. Sverdrup Lund har en bachelorgrad i kriminologi og strafferett fra University of New South Wales i Sydney. 

Publisert 9. aug. 2022 21:55 - Sist endret 16. aug. 2022 13:52