Javeria Mehek Akram

Bilde av Javeria Mehek Akram
Brukernavn
Besøksadresse Kristian Augusts gate 17 Domus Juridica 8.etg 0164 Oslo
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo

Faglige interesser

  • vold i nære relasjoner
  • straffegjennomføring og soningsforhold
  • kjønnsdimensjoner
  • terrorisme
  • sikkerhetspolitikk
  • strategier for kriminalitetsforebygging

Javeria Mehek Akram er vitenskapelig assistent og studentassistent ved IKRS. Som studentassistent, vil hun fungere som et kontaktpunkt for alle studenter ved kriminologi, både på bachelor og master. Dersom du har spørsmål rundt studieteknikker, eksamensformer eller noe annet knyttet til studiehverdagen, ta gjerne kontakt.  

Bakgrunn

Javeria Mehek Akram tar en mastergrad i kriminologi ved Universitetet i Oslo og skriver masteroppgave om kvinnelige domfeltes erfaringer med fokus på sosial kontakt under soning. Mehek Akram har en bachelorgrad i kriminologi ved UiO og et semesters utveksling i England ved University of Portsmouth. I bacheloroppgaven skrev hun om partnervold og barrierer mot å oppsøke hjelp.

Publisert 9. aug. 2022 21:52 - Sist endret 16. aug. 2022 13:51