Kathinka Nordvik

Bilde av Kathinka Nordvik
Brukernavn
Besøksadresse Kristian Augusts gate 17 Domus Juridica 8.etg 0164 Oslo
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo

Faglige interesser

  • Kjønnsperspektiver i kriminologi
  • Digital kriminologi
  • Vold
  • Prostitusjon
  • Hvordan kriminalitet blir definert

Kathinka Nordvik er vitenskapelig assistent og studentassistent ved IKRS. Som studentassistent, vil hun fungere som et kontaktpunkt for alle studenter ved kriminologi, både på bachelor og master. Dersom du har spørsmål rundt studieteknikker, eksamensformer eller noe annet knyttet til studiehverdagen, ta gjerne kontakt. 

Bakgrunn

Kathinka Nordvik tar en mastergrad i kriminologi ved Universitetet i Oslo. Sammen med Rikke Stjernstrøm skriver hun masteroppgave om digital vold som en forlengelse av partnervold. Tidligere har hun også jobbet frivillig som vitnestøtte for Røde Kors i domstolene. I 2021 fullførte Nordvik sin bachelorgrad i tverrfaglige kjønnsstudier med fordypning i kriminologi med bacheloroppgave om skille mellom Sugar Dating og prostitusjon.

Publisert 9. aug. 2022 21:52 - Sist endret 16. aug. 2022 13:15