Marina Hiller Foshaugen

Bilde av Marina Hiller Foshaugen
Brukernavn
Besøksadresse St. Olavs plass 5 Domus Nova 0130 OSLO
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Bistår vitenskapelige ansatte med forskerstøtte ved institutt for kriminologi og rettssosiologi.

Bakgrunn

Bachelorgrad i kriminologi, påbegynt mastergrad i kriminologi som fullføres våren 2019. Erfaring fra programråd på bachelor og leder i fagutvalget på master.

Masteroppgaven omhandler kriminalitetsforebyggende arbeid gjennom design av fysiske omgivelser. Avhandlingen tar for seg hvordan involverte aktører som politi og arkitekter arbeider med oppgaver relatert til temaet, med fokus på perspektiver som sikkerhet, trygghet og forebygging. Masteravhandlingen har i 2018 blitt tildelt studentstipend fra Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging.

 

Publisert 2. nov. 2018 14:40 - Sist endret 16. nov. 2018 12:48