Rikke Stjernstrøm

Bilde av Rikke Stjernstrøm
Brukernavn
Besøksadresse Kristian Augusts gate 17 Domus Juridica 8.etg 0164 Oslo
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo

Faglige interesser

  • digital kriminologi
  • bruk av digital teknologi og digitale plattformer for å begå mellommenneskelig skade og kriminalitet
  • vold
  • ekstremistiske subkulturer og radikalisering på nett

Rikke Stjernstrøm er vitenskapelig assistent og studentassistent ved IKRS. Som studentassistent, vil hun fungere som et kontaktpunkt for alle studenter ved kriminologi, både på bachelor og master. Dersom du har spørsmål rundt studieteknikker, eksamensformer eller noe annet knyttet til studiehverdagen, ta gjerne kontakt. 

Bakgrunn

Rikke Stjernstrøm tar en mastergrad i kriminologi ved Universitetet i Oslo. Sammen med Kathinka Nordvik skriver hun masteroppgave om digital vold som en forlengelse av partnervold. I tillegg jobber hun i et prosjekt som ser på sammenhengen mellom alvorlig psykisk lidelse og vold utført av etterrentingsteamet på Voldsseksjonen i Kripos. Stjernstrøm har tidligere skrevt bacheloroppgave om ekstremisme og radikalisering på nett, mer spesifikt om skoleskyttere og incels.

Publisert 9. aug. 2022 21:52 - Sist endret 16. aug. 2022 13:20