Sett fra en fanges perspektiv

SEMINARET ER DESVERRE AVLYST

En innsatt ved Ila fengsel, forvarings- og sikringsanstalt kommer for å snakke om sine erfaringer med det norske straffeapparatet.

Han skal snakke om:

  • Sin gang gjennom det norske straffesystemet.
  • Positive og negative sider ved det norske straffesystemet, sett fra en fanges perspektiv.
  • Hverdagen i fengslet.

Dette er en meget relevant supplering til pensum på kriminologien.

Mye av pensumet på kriminologien handler nettopp om fanger og fengsel og ulike perspektiver på det. Mye sett fra en forskers synsvinkel. Nå får dere muligheten til å høre en fanges perspektiv og erfaringer rett fra fangen selv, ikke gjennom bøker og forskeres ører.

Virkelig verdt og få med seg!

Arrangør

Fagutvalget på bachelor
Publisert 25. okt. 2010 09:59 - Sist endret 29. okt. 2010 14:33