Studere i utlandet høsten 2011?

I forbindelse med søknadsfristen for delstudier i utlandet (15. februar) vil det bli holdt et generelt informasjonsmøte for studenter ved IKRS som har lyst til studere utenlands høsten 2011.

IKRS har inngått avtaler med Lunds Universitet (Sverige) og University College Cork (Irland) for utveksling av studenter. På informasjonsmøtet vil det bli gitt informasjon om disse to avtalene. I tillegg vil det bli gitt informasjon om UiOs sentrale avtaler (som alle studenter kan søke på) og generell informasjon om delstudier i utlandet. Studenter som ønsker å ta delstudier i utlandet må ha studierett til et av IKRS' studieprogrammer og ha avlagt minst 60 studiepoeng på tidspunktet for utreise.

Vel møtt!

Publisert 21. jan. 2011 11:22 - Sist endret 18. apr. 2016 08:18