Innpassing av utenlandsstudier

Du kan studere i utlandet i ett eller to semestre av bachelorgraden din. Vi anbefaler å legge et utenlandsopphold til fjerde semester, evt tredje. Du kan få fagene innpasset som frie emner med inntil 40 studiepoeng i graden. Enkelte fag kan bli godkjent som støtteemner etter faglige vurderinger. Se progamsiden for mer informasjon om oppbygging av graden.


Du som går på masterstudiet i kriminologi  eller rettssosiologi  har mulighet til å reise utenlands under deler av arbeidet med studiet og oppgaven. De obligatoriske emner må gjennomføres ved instituttet, men du kan få innpasset 10 stp som fritt emne og arbeide med oppgaven din i utlandet.
 

Publisert 20. aug. 2010 09:44