UiO:kriminalpolitikk - nettsted for forskningsbasert kriminalpolitisk debatt

Fra Cesare Lombrosos (1835 -1909) Forbryteratlas. Bilde: tillatelse gitt fra Museo di Antropologia Criminale, Torino.

Aktuelt

  • Full storm for internasjonal strafferett 15. apr. 2016

    Internasjonal strafferett vert stadig kritisert for sine langsame og dyrekjøpte rettsprosessar, og for å utøve ei type rettferd meir prega av størkna maktforhold og vinnaranes justis enn noko anna. Men den siste månaden har det blåse i alle retningar for den internasjonale strafferetten:

Meninger

  • Straff i frihetens tid 20. mai 2015

    I anledning at min bok "Det Nyliberale Janusansikt" lanseres 21.05, presenterer jeg noen sentrale momenter. Det som skal forklares er sterk økning i bruk av straff. Jeg argumenterer for en forståelse som vektlegger kontrollkulturer, muligvis i Garlands forstand. Samtidig diskuterer jeg både hva begrepet inneholder og hvordan det skal forstås rent sosiologisk.

    Av Nicolay B. Johansen

 

Om UiO: kriminalpolitikk

- et nettforum for forskningsformidling og debatt om kriminalpolitikk.

U:RETT - kriminologiske skrifter

Fagvurderte artikler innen kriminologi og rettssosiologi