Aktuelt

som omhandler og er relevant for nåtiden - det nåværende - gjeldende

Publisert 15. apr. 2016 16:32

Internasjonal strafferett vert stadig kritisert for sine langsame og dyrekjøpte rettsprosessar, og for å utøve ei type rettferd meir prega av størkna maktforhold og vinnaranes justis enn noko anna. Men den siste månaden har det blåse i alle retningar for den internasjonale strafferetten:

Publisert 16. mai 2015 00:49

Flyktningekatastrofen i Middelhavet har utløst heftig debatt og noe nølende hjelp. Det er blitt gjort narr av regjeringens innsats ved å tilby en båt på sensommeren. Etterfølgende er Arbeiderpartiet i ferd med å få flertall for å ta inn 10 000 syriske flyktninger de neste to årene. Enkelte kritikere hevder det er bedre å «hjelpe folk der de er», samtidig som andre stemmer hevdet man skulle «la dem drukne». Det er blitt en debatt mellom det gode og det onde, mellom det naive og det realpolitiske, to ytterpunkter som kanskje er logiske på hver sin måte. Jeg ønsker å hevde at denne debatten skygger for å diskutere den politikken vi faktisk fører og de dilemmaene som definerer feltet.

Av Nicolay B. Johansen

Publisert 24. nov. 2014 10:37

Under feiringen av at det er 60 år siden Institutt for kriminologi og strafferett ble opprettet holdt Nils Christie dette foredraget om de første årene.

Av Nils Christie

Publisert 15. okt. 2014 13:50

Det er så få registrerte lovbrudd begått av asylsøkere og utlendinger uten lovlig opphold at de har minimal betydning for det totale kriminalitetsbildet i Norge. Vi kan likevel anta at de som gruppe er overrepresentert blant siktede, også når vi tar hensyn til at de ofte er unge menn. Men forklaringene på dette kan være mange.

Av Dag Ellingsen og Sigmund Book Mohn

Publisert 25. aug. 2014 10:22

Her er noen tanker om definisjoner av fengselsforskning, relevante deltakere og hvordan vi kan gå videre med diskusjonen om fengselsforskning og fengselspolitikk på bakgrunn av tre tidligere innlegg av Ugelvik 10.6., Giertsen 6.8. og Ugelvik 13.8.

Hedda Giertsen

Publisert 13. aug. 2014 15:51

Er det konstruktivt å hevde at et godt fengsel er et fengsel som ikke finnes? Hedda Giertsen svarermin invitasjon til debatt om norsk fengselsforskning med henvisning til andre forskningsfelt, og dessuten med en påfallende interesse for min person.

Av Thomas Ugelvik

Publisert 6. aug. 2014 14:49

Har fengselssosiologien bidratt konstruktivt til norsk fengselspolitikk? Ugelvik mener den har forspilt sine muligheter og gjort seg irrelevant for praksisfeltet, men han oppgir ingen kilder for sine påstander. I dette innlegget dokumenteres flere eksempler på fengselssosiologiens konstruktive bidrag, og sees i sammenheng med fengselsforskningens samfunnskritiske rolle.

Av Hedda Giertsen

Publisert 10. juni 2014 10:09

Dette innlegget handler om konstruktiv kritikk og fengsler. Jeg vil si noe om hva som kjennetegner konstruktiv kritikk, og hvordan man kan legge opp til at kritikk kan få gjennomslag og bidra til konstruktive endringer. Jeg tar utgangspunkt i fengselssosiologi, men jeg regner med at poengene vil kunne være relevante for kriminologer og forskere som forholder seg til andre forskningsfelt også.

Av Thomas Ugelvik1

Publisert 3. apr. 2014 15:27

Uttrykket "nulltoleranse" har kommet i fokus etter de omfattende aksjonene mot narkotika ved skoler i Bergen og høyrepolitikeren Skutles hasjrøyking. Både Bergen Høyre og Erna Solberg har framholdt at Høyre har nulltoleranse mot bruk av narkotiske stoffer. Men hva betyr nulltoleranse?

Av Jenny Maria Lundgaard

Publisert 27. feb. 2014 11:25

Kriminalisering er ikke-politikk og står ofte mer i veien enn den bidrar til et godt samfunn. Her som i andre sider av livet, gjelder det som engelskmennene sier, at "less is more".

Av Nicolay B. Johansen

Publisert 9. jan. 2014 00:07

To kvinner forteller om sine erfaringer med å selge sex og skaper røre i tradisjonelle såvel som sosiale medier. Hvem har rett? Begge fortellingene kan være sanne, for det å selge sex rommer, som alt annet liv, store variasjoner. Når debatten blir så polarisert, er det fordi kvinnene som forteller historiene inngår i, og brukes som stråmenn for forskjellige politiske prosjekter.

Av May-Len Skilbrei

Publisert 20. nov. 2013 13:30

Pressens dekning av ran, med særlig fokus på Oslo, ser ikke ut til å avta med det første. Og nå har justisministeren og lokale myndigheter varslet en rekke tiltak for å demme opp for bølgen. Dermed er de fleste ingredienser i en klassisk moralsk panikk til stede. Men selv om det er vanskelig å se noen virkelig bølge av ran, er det gode grunner til å ta tak i ran som skjer på åpen gate. I et land med lite kriminalitet som Norge, er den ellers utopiske drømmen om at man kan oppleve perioder uten personran, faktisk mulig å se for seg.

Kommentar av Nicolay B. Johansen

Publisert 24. sep. 2013 12:47

Krimmigrasjon? Den nye kontrollen av de fremmede Nicolay B. Johansen, Thomas Ugelvik, Katja Franko Aas (red.). Bokomtalen er basert på innledning holdt ved bokens lansering på Litteraturhuset i Oslo 23. august 2013.

Av Morten Holmboe

Publisert 5. juli 2013 16:41

Oslo kommune innførte i våres forbud mot å sove utendørs. Vedtaket var eksplisitt rettet mot romfolk. Hvordan skal dette forbudet praktiseres uten å bli rammet av diskrimineringsvernet? Det er etter alt å dømme fire ganger så mange mennesker uten fast bolig i Oslo, som det er romfolk. Er de også avskåret fra å sove utendørs?

Publisert 28. jan. 2013 13:57

Forleden fikk jeg følge med en hyggelig student i heisen. Institutt for kriminologi og rettssosiologi holder til i syvende etasje i Domus Nova på St. Olavs plass, det ble tid til å veksle noen ord.

Publisert 19. juni 2012 08:50

- om historiene i skyggen av hovedfortellingene om 2. verdenskrig.

Publisert 5. apr. 2011 19:20

Den Sociale Retshjælp, der tilbyder gratis juridisk rådgivning til indsatte og løsladte i Danmark, fik d. 11. marts 2011 bevilget 4,7 mio. kr. af Socialministeriet og Satspuljemidlerne til et fængselsrejsehold.

Publisert 23. mars 2011 16:09

’Hus treng folk …’ skriver Ola Bremnes i sangen Folk i husan (1980/1993). Det gjorde Hausmannsgate 42

Publisert 17. mars 2011 11:52

Hvilken rolle har private organisasjoner i tiltak overfor unge som står i et konfliktforhold med sine familier? Med utgangspunkt i unges fortellinger om å bryte med sine familier på grunn av tvangsekteskap, drøfter rapporten Ødeleggelse, skapelse, opprettholdelse (Nafsted 2009) de unges behov for oppfølging, og hvordan disse behovene blir fulgt opp av organisasjonen Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF).

Publisert 11. mars 2011 10:37

Disse artiklene har tidligere blitt publisert under aktuelt

Publisert 25. feb. 2011 17:31

Det sies at 11. september 2001 endret verden. Det er et spørsmål om hendelsene den dagen egentlig gjorde det, eller om det som da skjedde bare påskyndet prosesser som allerede var i gang. 

Publisert 25. feb. 2011 16:27

"Gundhus sine funn er viktig for å tone ned dagens optimistiske tro på ledelsens betydning for alle ledd i en organisasjon." 

Publisert 22. feb. 2011 18:31

Clandestino

De kaller meg den skjulte siden jeg ikke har papirer. Til en by i Nord dro jeg for å jobbe. Jeg forlot livet mitt mellom Ceuta og Gibraltar. Jeg er en strømning i havet. Et spøkelse i byen. Mitt liv er forbudt. Sier myndighetene

- Manu Chao, fransk musiker.

Publisert 22. feb. 2011 18:25

Den studentdrevne rettshjelpsorganisasjonen Juss-Buss feiret nylig sitt 35-års jubileum. Vi har møtt Helle Holst Langseth som er en av flere engasjerte jussbussere. Her forteller hun om rettshjelpstiltaket og om hennes motivasjon for å jobbe i Juss-Buss.   Her forteller hun om rettshjelpstiltaket og om hennes motivasjon for å jobbe i Juss-Buss.