Holocaust og rettsoppgjøret

- om historiene i skyggen av hovedfortellingene om 2. verdenskrig.

Oslo, 26. november 1942. Det tyske skipet Donau tok 530 norske jøder til utryddelsesleirene. Jødene ble kjørt til Oslo havn med drosjer, jernbanevogner og lastebiler. Mennene kom i jernbanevogner (kuvogn ) fra  Berg fangeleir utenfor Tønsberg, der de hadde vært ca. en måned. Kvinner og barn ble kjørt i drosjer. 767 ble deportert. Kun 30 overlevde. Foto: Georg W. Fossum / SCANPIX

"Holocaust og rettsoppgjøret" er en nettside med tekster og dokumentasjon om antisemittisme, innvandring, flyktningpolitikk i Norge i mellomkrigstiden, jødeforfølgelsene under den andre verdenskrig og det norske rettoppgjøret.

Materialet er for det meste hentet fra forskning som er utført av, og vil bli fulgt opp av, professor Per Ole Johansen ved Instituttt for kriminologi og rettssosiolgi (IKRS).

Johansen vil i tiden fremover fortsette med et omfattende prosjekt om den nazistiske politistaten i Norge, med supplering av sine tidligere studier av det norske Holocaust som ett av de prioriterte temaene.

Studenter som følger studiemnet "På siden av rettsoppgjøret" ved IKRS ved Universitetet i Oslo er en av flere målgrupper for denne hjemmesiden.1) Se antologien "På siden av rettsoppgjøret". Per Ole Johansen (red) 2006. Oslo: Unipub.IKRS eksterne samarbeidspartnere er en annen gruppe som vi også ser frem til å arbeide sammen med i tiden fremover.

 

Litteratur

Johansen, Per Ole (2012): Fortrengningene av et nasjonalt traume

Johansen, Per Ole (2012): Rapport til Nsfk iforbindelse med konferansen «RAOUL WALLENBERG – SYMBOL OR MYSTERY?» Arrangert av The Living History Forum i Stockholm, October 18-19. 2012.

Hobson, Rolf (2011): Antisemittismen i moderne europeisk historie. Foredragsmanus utarbeidet for Norsk Forening mot Antisemittisme, februar 2011.


Johansen, Per Ole (2011): Norge og jødene 1914 - 1945. Foredragsmanus utarbeidet for Norsk Forening Mot Antisemittisme, februar 2011.

 

Johansen, Per Ole (2011): Jødeforfølgelsene og det norske rettsoppgjøret. Foredrag holdt i Jødisk Museum i Oslo 1. desember 2011.

 

Johansen, Per Ole (2011): "Tyskland etter den første verdenskrig", I: When the unforseen is seen. NSFK workshop in Reykjavik 2009 & 2011. Reykjavik: Scandinavian Research Council for Criminology.

 

Johansen, Per Ole (2007). Fortrengning av et nasjonalt traume, I: Hanns von Hofer & Anders Nilsson (red.),  Brott i välfärden. Om brottslighet, utsatthet och kriminalpolitik. Festskrift til Henrik Tham.  Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet.


Johansen, Per Ole (2006): På siden av rettsoppgjøret I: Per Ole Johansen(red) På siden av rettsoppgjøret, Unipub Forlag: Oslo del 1 . del 2

Johansen, Per Ole (2005): "Minst tyve år for en jøde" I: Materialisten 4-05.

 

Johansen, Per Ole (2001): "En profesjon i strid med seg selv", I: Erik Dahlin, Jørn-Kr. Jørgensen og Per Ole Johansen, De trodde på en ny dag. Om politi, krig, fangeskap og befrielse. Oslo: Genesis forlag.

 

Johansen, Per Ole (1989): "Fra arbeiderkrig til verdenskrig" og "Politiet som aldri gikk lei", I: Samfunnets pansrede neve. Statspoliti og overvåking 1918-1941. Oslo: Gyldendal norsk forlag.

 

Johansen, Per Ole (1989): "Norway and the Holocaust", I: Hannu Takala og Henrik Tham (red.), Crime and Control in Scandinavia during the Second World War. Oslo: Universitetsforlaget.

 

Johansen, Per Ole (1988): "Norsk Embedsverk og jødiske innvandrere og flyktninger 1914-1940", I: Gunnar Broberg, Harald Runblom og Mattias Tydén (red.), Judiskt liv i Norden. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis.

 

Johansen, Per Ole (1987): "Norge og Holocoust", I: Hannu Takala og Henrik Tham (red.), Krig og moral. Kriminalitet og kontroll i Norden under annen verdenskrig.Oslo: Universitetsforlaget.

 

Emneord: Antisemittisme, innvandring, statsborgerskap flyktningpolitikk, jødeforforfølgelser, norske bidrag til Holocaust, rettsoppgjør
Publisert 19. juni 2012 08:50 - Sist endra 3. apr. 2019 13:05