Intervjuet

Publisert 22. feb. 2011 18:31

Clandestino

De kaller meg den skjulte siden jeg ikke har papirer. Til en by i Nord dro jeg for å jobbe. Jeg forlot livet mitt mellom Ceuta og Gibraltar. Jeg er en strømning i havet. Et spøkelse i byen. Mitt liv er forbudt. Sier myndighetene

- Manu Chao, fransk musiker.

Publisert 22. feb. 2011 18:25

Den studentdrevne rettshjelpsorganisasjonen Juss-Buss feiret nylig sitt 35-års jubileum. Vi har møtt Helle Holst Langseth som er en av flere engasjerte jussbussere. Her forteller hun om rettshjelpstiltaket og om hennes motivasjon for å jobbe i Juss-Buss.   Her forteller hun om rettshjelpstiltaket og om hennes motivasjon for å jobbe i Juss-Buss.