2006

Sist endra 7. mars 2011 16:40 av kristnyb@uio.no

I helgen møtte jeg igjen Linda. Jeg sto med posene fulle av pakker i desemberkvelden, da jeg oppdaget et kjent ansikt som nærmet seg. 

Sist endra 25. feb. 2011 16:28 av kristnyb@uio.no

I Klassekampens spalte ”Viten” den 16. august omtaler Bjørn Vassnes et forskningsresultat som også tidligere har fått en del oppmerksomhet. Det gjelder to amerikanske forskere, Stephen D. Levitt og John Donohue ved University of Chicago, som mener at årsaken til nedgangen i kriminalitet i USA på 1990-tallet skyldes de mer liberale abortreglene som ble innført fra begynnelsen av 1970-tallet.  

Sist endra 7. mars 2011 15:42 av kristnyb@uio.no

Forrige uke var preget av Ari Behns navn. Mange reagerer negativt på Behns fremtoning, men spørsmålet er om ikke fenomenet Ari Behn kan illustrere et viktig trekk ved de nordiske samfunn, vi tåler ikke så godt folk som tar for mye psykologisk plass. 

Sist endra 7. mars 2011 16:23 av kristnyb@uio.no

Mandag 13.11.06 var en historisk dato i norsk kriminalitetskontrollhistorie. For første gang har politiet viet en egen nettside til jakten på en bestemt forbryter – den såkalte Lommemannen

Sist endra 5. juli 2018 09:22 av Per Jørgen Ystehede

Overskriften er ”hardere, grovere, mer våpenbruk”. Artikkelen brer seg over fire sider – inkludert et stort dramatisk bilde uten verdi for innholdet – og presenteres som ”dokumentar”, noe som understøttes med såkalte ”faktabokser”.  

Sist endra 25. feb. 2011 14:22 av kristnyb@uio.no

Jeg har hatt ”ukevakt” i uke 26, mandag 26. juni og ut uken. Jeg har overvåket fire Osloaviser – Aftenposten morgen, Dagsavisen, Dagbladet og VG. Mange små notiser om kriminalitet av varierende sort.

Sist endra 25. feb. 2011 14:09 av kristnyb@uio.no

Er det ikke nok kriminalpolitikk i norske medier allerede? Hvorfor starte et nytt nettsted med navnet kriminalpolitikk.uio.no? 

Sist endra 7. mars 2011 14:54 av kristnyb@uio.no

Fritz Moen ble dømt for to drap, satt i fengsel i 18 år, og ble ved gjenopptakelse av sakene frikjent for begge. Det siste drapet ble han frikjent for etter sin død. 

Sist endra 7. mars 2011 16:14 av kristnyb@uio.no

Om tre uker vil jeg gjøre en av luftas Bukkene Bruse-reiser. 

Sist endra 7. mars 2011 14:12 av kristnyb@uio.no

De siste ukene har vi sett flere alvorlige konfrontasjoner mellom grupper av mennesker. Mest alvorlig er skytingen på Aker Brygge i Oslo. 

Sist endra 25. feb. 2011 15:49 av kristnyb@uio.no

Ja, det er sommer. For mange har den vært varm. For noen kanskje i overkant varm. 

Sist endra 18. mai 2016 08:10 av marihovl@uio.no

Torsdag 3. august skrev Aftenposten (morgenutgaven) at regjeringen vurderer å etablere et nytt, kriminalteknisk laboratorium.  

Sist endra 7. mars 2011 15:27 av kristnyb@uio.no

I en artikkel i Verdens Gang datert 24.04.06 kunne man lese at TV2 knyttet til seg en ny medarbeider til nyhetsstaben: kildehåndterer Johnny Brenna. 

Sist endra 7. mars 2011 16:30 av kristnyb@uio.no

De "drypper" regelmessig inn på PC-skjermen min flere ganger i uken.

Sist endra 23. mai 2016 08:38 av marihovl@uio.no

Den norske narkotikadebatten har lenge vært dominert av visjonen om et narkotikafritt samfunn. I den siste tiden antyder den en åpning for skadereduksjonstanken.

Sist endra 12. mai 2014 10:46 av Per Jørgen Ystehede

Rusmidler sees som problem. I vårt samfunn er det stor enighet om det. Hva gjøres, med hvilke begrunnelser, hva er klokt? Det diskuteres. Hva gjøres, med hvilke begrunnelser, hva er klokt? Det diskuteres.  Hva gjøres, med hvilke begrunnelser, hva er klokt? Det diskuteres.

Sist endra 7. mars 2011 16:47 av kristnyb@uio.no

Her er to ord eller mentaliteter som er farligere enn tyver og røvere: Null-toleranse og Null- visjonen.

Sist endra 7. mars 2011 16:07 av kristnyb@uio.no

”Her bygger hun sin luksuskåk”, skriver Bergens Tidende (5.11.2006). 

Sist endra 7. mars 2011 15:55 av kristnyb@uio.no

Hvis vi skal tro mediene, utløste noen motbydelige voldssaker i forrige uke et folkelig opprør mot det lave straffenivået i Norge. 

Sist endra 7. mars 2011 15:50 av kristnyb@uio.no

“De to hensynsløse monstrene gikk sin berserkergang med et flir rundt kjeften og blod på støvlene. Vær glad for at du lå hjemme i din seng, og ikke var på vei fra en hyggelig anledning i Oslo sentrum denne natten. De to meddommerne i Oslo tingrett hadde mot og innlevelse til å forstå rekkevidden av saken, både for ofrene som ble rammet og alle uskyldige som kunne kommet i veien for dette avskummet. Jeg gjentar bramfritt: Avskummet.” 

Sist endra 7. mars 2011 16:03 av kristnyb@uio.no

I TV” 2s ”Tabloid” torsdag 19. oktober ble straffene for vold, voldtekt og annen alvorlig kriminalitet diskutert.

Sist endra 8. aug. 2016 09:55 av Per Jørgen Ystehede

"Kvinnen på disse bildene organiserer en rumensk tiggerbande" slår Dagsavisen fast den 20. mai. Dagsavisen med journalist Nilas Johnsen kjørte en kampanje om – faktisk mot – disse tiggerne i månedsskiftet mai/juni. To uker senere, den 7. juni vedtok stortinget en lovendring som forbød "organisert tigging". 

Sist endra 7. mars 2011 15:35 av kristnyb@uio.no

Det sies at straffeprosessen har som ett av sine mål å finne fram til den materielle sannheten.  

Sist endra 25. feb. 2011 15:06 av kristnyb@uio.no

Forvaring er Norges mest alvorlige straff. Den er en av de nye særreaksjonene som skal brukes mot de farligste forbryterne, og er plassert ved siden av tvungent psykisk helsevern og tvungen omsorg. 

Sist endra 25. feb. 2011 14:39 av kristnyb@uio.no

Avhør er politiets mest anvendte etterforskningsmetode. Hvordan politiet gjennomfører sine avhør har følgelig stor innvirkning på rettssikkerheten.