Kriminalpolitikk under solen

Ja, det er sommer. For mange har den vært varm. For noen kanskje i overkant varm. 

For mange av de gjenværende i hovedstaden har store oppslag om daglige voldtekter de siste ukene lagt en demper på sommernatten. Overskriftene har vært tilnærmet like, men har likevel blitt gjentatt flere ganger. ”29 voldtekter i Oslo i juli” står å lese som hovedsak på Østlandssendingens nettsider.

Legitimeringen for å sirkulere voldtektsoverskriftene er en påstått eksplosjon av voldtekter denne måneden. ”Klimakset” kom nå ved utgangen av juli, hvor det endelig kunne vises til at det var dobbelt så mange voldtekter som normalt! Altså helt klart en salgbar overskrift. Ved Dixi ressurssenter for voldtatte, opplever de at mange oppsøker dem etter at media i så stor grad har omtalt voldtekter. Fungerende leder, Britt Oppjordsmoen mener at mange kvinner blir grepet av sinne av slike overskrifter, og endelig går til anmeldelse. Slik sett kan medieeffekten virke god. Man kan se for seg at media stimulerer til anmeldelse av voldtekter fra lang tid tilbake, antall anmeldte voldtekter i juli stiger kraftig (på papiret), og media får mer å skrive om.

Det er allikevel grunn til å anta at julis voldtektsoverskrifter har en sannhetsgehalt med behov for relativt store modifikasjoner. Bare med bakgrunn i Dixis erfaringer er det en stor mulighet for at det ikke er dobbelt så mange voldtekter i Oslo som normalt, hverken i juli eller ellers. Det er flere forhold som gjør dette problematisk. En telefon til politiet skulle vise seg fruktbar. For det første kommer det frem at de helst ikke går ut med tall for en måned av gangen. Det er fornuftige avveininger bak det. Tallene vi har fått servert i mediene er fra Oslo legevakt, ikke politiet.

Politiet har ikke opplevd juli 2006 som spesiell overhodet. Tvert om viser tallene deres at et betydelig antall måneder har hatt flere anmeldte voldtekter enn juli 2006. Politiet opplevde riktig nok en oppgang i anmeldelser i juni. Generelt opplever de tallene som relativt flate og ikke minst, lave. Det er få voldtekter i Oslo. I tillegg er det slik at selv om juli skulle hatt flere anmeldte voldtekter, sier det ikke nødvendigvis noe om at flere har blitt utsatt for voldtekt denne måneden. Tidsintervallen mellom voldtekt og anmeldelsestidspunkt viser 9,3 % etter 11 måneder og 15,5 mer enn ett år etter voldtekten20. Dette bygger opp under Oppjordsmoens erfaringer. Ikke en gang på papiret blir det lett å snakke om en dobling av voldtekter i juli.

Igjen ser vi konturene av en medieskapt moralsk panikk. I kjølvannet av den store medieinteressen og som vi har sett, trolig på et litt sviktende grunnlag, kom en moralsk debatt om det er riktig å be folk kle på seg eller ikke. Langt de fleste av anmeldte voldtekter, også de i juli, finner sted innendørs, ofte med venner/bekjente til stede. Den preventive diskusjonen i det siste har derfor ført til tanken om at det kanskje er bedre å sløyfe den siste drinken på nachspiel fremfor noe annet. Rådet gjelder for begge kjønn.

Sommeren er nå på hell. Den siste agurk skal høstes. Snart vil igjen ”vår overskrift” få selskap av (mange flere) likesinnede. For vi må huske at dette ikke er et unikt tilfelle. Se for eksempel Nicolay B Johansens gode spalte fra forrige uke med skremmende like funn. Vi skal skremmes igjennom vinteren av hvor forferdelig mye mer vold, seksualforbrytelser o.l. vi har nå i forhold til før. Kommer det noen måneder i høst eller vinter med spesielt få anmeldte voldtektssaker, får vi trolig ikke høre om det. Da vil det være mulig å søke ly for kulden på vårt nettsted, selv om det til tider kan komme til å blåse friskt også her. Håpet er i hvert fall at vi videre igjennom høsten og vinteren skal fortsette å være et sted som byr på litt mindre frykt og litt mer innsikt. Disse to tingene henger nok sammen. Sommer betyr også ferie. Det er allikevel andre årsaker som denne gangen har gitt redaksjonen mulighet til å bruke ukens spalte også til litt selvskryt.

I skrivende stund har ”www.kriminalpolitikk.no” vært i drift i en drøy måned. Det er kanskje litt tidlig å oppsummere etter så kort tid i virksomhet, men vi har i løpet av en drøy sommermåned allerede samlet noen erfaringer det kan være verdt å dele med våre besøkende. En del tilbakemeldinger har i hvert fall for oss vært overraskende. Vi har fått mange tilbakemeldinger. Positivt og kanskje litt overraskende er det at disse stort sett har kommet fra ulike deler av politiet. Nettstedet har her blitt ønsket velkommen. Spesielt hyggelig er det at flere har meldt sin interesse for å bidra med skrivning av artikler. Det ligger an til en spennende høst i så måte.
En av fordelene ved å drive en nettside under Universitetet i Oslo, er tilgangen på omfattende statistikk over trafikken på nettsidene. Tallene for juli viser seg å være veldig hyggelige: 12336 såkalte ”hits” og 752 mer aktivt besøkende har det blitt. Av de med mer IT erfaring, får vi høre at dette er veldig gode tall, særlig med tanke på at det var vår første måned og attpåtil midt i fellesferien. Av seks sider stappet med grafer og prosenter kommer det frem at vi er mest besøkt klokken seks om morgenen. Et kakediagram viser at 89 % av de besøkene kommer fra ukjente land. Her er det rom for feilkilder, og hjelp til tolkning av disse med flere tall trengs.
Foreløpig er det siden du er på nå, nemlig ukens spalte som har trukket flest lesere. Det er også den vi foreløpig har oppdatert hyppigst. Tallene viser også tydelig at tema ”forvaring” har overgått ”narkotikapolitikk” i popularitet. Det kan ha sammenheng med at de mediene som setter dagsorden, den siste tiden har fokusert en del på nettopp forvaring. Antakeligvis traff vi rett tann på tidens hjul bedre med dette temaet. Allikevel sier dette selvfølgelig lite om narkotikapolitikkens relevans i dag. Det kan nå avsløres at neste tema for nettsiden blir ”overvåkning”. Flere sider skal bli forsøkt dekket, og vi regner med at interessen vil bli stor rundt dette. Følg med. Vi har allerede blitt referert til på flere nettsteder. Så langt har vi ikke sett noe fra siden blitt referert til i de gamle mediene. De har nok sine grunner til det.

Emneord: nyhetsjournalistikk, massemedier, internett, voldtekt Av William Bratlie-Jensen
Publisert 25. feb. 2011 15:39 - Sist endra 25. feb. 2011 15:49
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere