2008

Sist endra 12. juni 2018 10:50 av Tara Søderholm

De yngste internettbrukerne har fått sitt eget virtuelle politi. En liten rød knapp, markert POLITI symboliserer en virtuell politipatrulje; Her er vi for å hjelpe, bruk oss!”

Sist endra 9. mars 2011 11:21 av kristnyb@uio.no

Det skulle avgjøres om borettslaget skulle gå over til en ny TV tilbyder, eller beholde den gamle. 

Sist endra 9. mars 2011 11:51 av kristnyb@uio.no

Hasjsalget langs Akerselva har vært et kjent Oslofenomen gjennom mange år. For to uker siden (uke 34) satte oslopolitiet i gang det som Aftenposten Aften (20.8.2008) kaller tidenes største hasjaksjon .

Sist endra 9. mars 2011 14:14 av kristnyb@uio.no

Har forskerne drept pasientene? Dette spørsmålet ble stilt i sommer, da legen Joe Siri Ekgren på vegne av flere anklaget flere store forskningsprosjekter for uetisk forskning.

Sist endra 12. mars 2011 18:57 av kristnyb@uio.no

De siste årene har man sett en markant forandring av prostitusjonsmarkedet her i landet. Spesielt har gateprostitusjonen ekspandert og blitt mer synlig i gatebildet.

Sist endra 7. mars 2011 15:25 av Per Jørgen Ystehede

Lørdag 2. februar 08 våknet vi til en – for kriminalister, rettssosiologer og kriminologer – sensasjonell kronikk i Aftenposten. Under tittelen ”Fangers personvern brytes”, fortalte seniorrådgiver i Datatilsynet Cecilie L.B. Rønnevik om et tilsyn som Datatilsynet hadde foretatt på Ila fengsel, forvarings og sikringsanstalt. 

Sist endra 9. mars 2011 16:39 av Per Jørgen Ystehede

Det meste om datalagringsdirektivet er sikkert kjent for kommisjonen. Jeg skal etter hvert i fremstillingen legge vekt på sosiologiske og verdimessige momenter som kanskje er mindre kjent. Innenfor rammen av tiden som er til rådighet, kan jeg bare få nevnt noen få momenter.

Sist endra 9. mars 2011 12:00 av kristnyb@uio.no

Vi vet alle at han gjorde noe galt. Noe fryktelig galt. Han trampet på oss alle, forgrep seg mot hver og en av oss. Vi var alle ofre for denne mannens ugjerninger. 

Sist endra 9. mars 2011 14:10 av kristnyb@uio.no

Min oppgave i kveld er å si noe om noen hovedperspektiver i ”kriminalomsorgsmeldingen”. Legg merke til at jeg skal snakke om noen hovedperspektiver.

Sist endra 9. mars 2011 13:49 av kristnyb@uio.no

På flere områder har det kommet foruroligende signaler om at de enkelte politidistrikter ikke greier å oppfylle sine mål for kriminalitetsbekjempelse.

Sist endra 9. mars 2011 13:57 av kristnyb@uio.no

Innledningsvis er det grunn til å registrere at rettshjelp ikke er tema i St.meld. 37 (2007-2008)

Sist endra 7. mars 2011 15:15 av Per Jørgen Ystehede

Nyårets tilsynelatende gladmelding fra Justisdepartementet, til overmål publisert 1. nyttårsdag, var at det skulle bli slutt på ordningen med dublering i norske fengsler fra 15. april 2008. I mediene ble dette stort sett presentert som en ubetinget gladmelding, av stor betydning for fangene. 

Sist endra 9. mars 2011 13:45 av kristnyb@uio.no

As long as I feel the full breeze in my hair And see the sun shining strong on the leaves, I will not ask for more. What better thing could destiny give me Than the sensual passing of life in moments Of ignorance like this? Ricardo Reis

Sist endra 7. juli 2022 00:33 av Maud Hol

Through smoke dreams From smoke rings That old feeling returns Can't believe that we are through (From Smoke dreams by John Klenner/Lloyd Shaffer/Ted Steele)

Sist endra 7. mars 2011 15:20 av Per Jørgen Ystehede

Det såkalte ”datalagringsdirektivet” er vedtatt i EU. Direktivet ble sendt ut 3. februar 2006. Det implementeres nå, og står antakelig foran implementering i Norge på bakgrunn av EØS-avtalen.  

Sist endra 7. mars 2011 15:33 av Per Jørgen Ystehede

For litt mer enn ett år siden skrev jeg en ukens spalte for kriminalpolitikk.uio.no om politiets bruk av en egen internettside for å lette samarbeidet med publikum i jakten på den etter hvert meget omtalte Lommemannen .

Sist endra 7. mars 2011 15:08 av Per Jørgen Ystehede

Lavterskeltiltak er et begrep som brukes i rusomsorgen. Lavterskeltiltakene har som formål å fjerne barrierer som gjør det vanskelig for rusmiddelavhengige å få tilgang til rettigheter, eller å få hjelp til ulike behov i hverdagen.