Seksuell selvrealisering eller barneporno?

Bilder av unge jenter og gutter som ligger ute på nettet, lagt ut med eller uten deres samtykke og satt inn i en seksuell sammenheng, kvalifiseres til å kalles barneporno. Hvorfor kan da nettsteder som deiligst.no, som tjener penger på seksualisering av ungdom fra 15-årsalderen og oppover, vise fram og ta betalt for slike bilder uten konsekvenser?

Først og fremst, jeg er langt i fra den første til å stille dette spørsmålet, og det hører inn i en moralsk debatt om pornografi som har pågått lenge, med tidvis rimelig steile fronter. Men problematikken har utviklet seg i takt med den nye digitale hverdagen, og det eksisterer usikkerhet i forhold til hvordan man skal hanskes med problemstillingene omkring pornografi og internett. Dette gjelder spesielt med de problemene som dukker opp i forbindelse med ungdommens seksuelle selvrealiseringsprosjekt på internett. Men der noen ser problemer, ser noen bransjer en stadig større mulighet til inntjening, og deiligst.no er en slik arena hvor ungdommen gis verktøy til selvutfoldelse og mulighet til å iscenesette sin egen seksualitet.

Deiligst.no er en bildeportal hvor brukerne legger ut bilder av seg selv og hvor andre kan gi poeng til bildene. I tillegg til dette er det muligheter for videooverføring gjennom webcam, chatting, samt avstemninger, rangeringer og konkurranser som alle er knyttet opp til bildene som er lagt ut. Det eneste som kreves for å delta på deiligst.no er at du har fylt 15 år og at du fører opp et kallenavn, alder og bosted. Med andre ord trenger man ikke engang å ha nådd seksuell lavalder for å kunne legge ut seksuelt ladede bilder av seg selv, selv om deiligst.no spesifiserer selv i sine bilderegler at: ”er personen under 16 år, og det fokuseres mer på kropp enn ansikt blir bildet slettet som alder (sic!)”.

Men deiligst.no har ikke kunnet tilby sine tjenester uten å møte på motstand, det finnes en hel del organisasjoner som har valgt å ta opp denne kampen på sin egen måte. Blant annet gikk BarneVakten og Redd Barna i 2005 sammen om å politianmelde fem forskjellige nettsider som alle tilbød lignende tjenester til ungdom, deriblant deiligst.no. Anmeldelsen ble gjort på bakgrunn av den da ferske paragraf 204a i straffeloven som forbyr barnepornografi, men saken ble henlagt av politiet grunnet ”manglende informasjon om gjerningsmann.” Stig Rygland, tidligere leder av BarneVakten uttalte til Moss Avis at han var redd for at saken ble henlagt siden internettserverne på sidene befant seg i utlandet, og dermed kunne ikke politiet gjøre noe.

BarneVakten og Redd Barna valgte å bruke en ny paragraf i straffeloven som grunnlag for deres anmeldelse, men hva sier denne loven om barneporno? Straffelovens § 204a definerer barneporno som ”fremstilling av seksuelle overgrep mot barn eller fremstilling som seksualiserer barn” og presiserer også at ”å forlede noen under 18 år til å la seg avbilde som ledd i fremstilling av rørlige og urørlige bilder med seksuelt innhold, eller produsere slike fremstilinger hvor noen under 18 år er avbildet” er ulovlig og kan medføre fengselsstraff på inntil 3 år. Problemet her er at hva som er ”fremstilling som seksualiserer barn” ikke blir nærmere definert, men i Innst.O.nr.92 (2002-2003) gis det en nærmere forklaring:

”Komiteen vil påpeke at tilsynelatende uskyldige bilder av barn kan bli presentert på en måte som gjør materialet straffbart. Presentasjonsformen kan gjøre at motivet gir seksuelle assosiasjoner, for eksempel ved at det «uskyldige» materialet presenteres sammen med grovere materiale. Komiteen vil i denne forbindelse presisere at det ikke er meningen at færre tilfeller enn etter gjeldende rett skal være omfattet av den nye bestemmelsen.”

Det må også nevnes at i straffelovens § 204 defineres barn som personer som er, eller som fremstår, som under 18 år. Med andre ord kan personen være over 18, men det er straffbart hvis personen gir inntrykk av å være yngre. På deiligst.no presenteres det ikke grovt seksuelt materiale, men bildene viser barn under 18 år og har helt klare seksuelle assosiasjoner. For å få et klarere bilde om hvorvidt bildene på deiligst.no bryter loven viser jeg til Justiskomiteens kommentarer i Innst.O.nr.66 (2004-2005):

”Komiteen vil understreke at barn ikke på noen måte skal være seksuelle objekter for voksne. Barn beskyttes best ved at man skaper holdninger i samfunnet som gjør det uakseptabelt at barn ansees på en slik måte. Overgangen er ikke skarp mellom seksuelle overgrep og annen seksuell utnytting. Barn har uansett krav på beskyttelse. Komiteen er kjent med at det har vært usikkerhet knyttet til om barn som poserer, er omfattet av forbudet i dagens lovbestemmelse. Komiteen er av den klare oppfatning at såkalte poseringsbilder er omfattet av lovens § 204 (...)”

Altså, hvis et poseringsbilde med seksuelle assosiasjoner med et barn som enten er under eller gir inntrykk av å være under 18 er straffbart i henhold til straffelovens § 204a, er det da lovlig for en sekstenåring å legge ut bilde av seg selv på deiligst.no hvis hun følger nettsidens regler? Her er regelen for jenter som legger ut bilder av kroppen sin og er under atten år på deiligst.no:

”UNDER 18: Brukeren skal ha på seg undertøy. Bildet skal slettes som upassende om dette ikke overholdes. For jentekropp hjelper det ikke å kun holde hender over pupper eller andre ting, bruker skal ha undertøy på seg. Bar rygg godtas hvis ikke puppene synes.”

Det er helt klart at deiligst.no forsøker å omgå § 204a ved å ta enkle forhåndregler for å unngå nakenhet, men det betyr ikke at de også fjerner de seksuelle assosiasjonene som bildene produserer.

I Norge er det ikke straffbart for en person under 18 å legge ut bilder av seg selv, men bildene som legges ut tilhører ikke brukeren på deiligst.no. Nettsiden uttrykker seg klart og tydelig i sine ”generelle betingelser og vilkår”: Alt bildemateriale som lastes opp til deres server eies ”i sin fulle helhet av deiligst.no” og kan brukes av de til ”lignende sider i Norge/andre land, andre medium, reklame og mailutsendelser uten å hente inn samtykke fra brukeren”. Dette gjøres uten å spesifisere hvordan nettstedet forholder seg til de forskjellige aldersgruppene.

Slik jeg forstår det innebærer dette at deiligst.no kan bruke dette materiale som de selv vil, og at da de har juridisk råderett over nevnte materiale. Dette innebærer at hvis de benytter bilder lastet opp av personer under 18 år, eller bilder hvor personen ser ut til å være under 18, for å tjene penger, vil deiligst.no de facto bryte med § 204a og dermed norsk lov. Et eksempel på hvordan deiligst.no benytter seg av bildene i databasen er at de tilbyr brukere muligheten til å kjøpe bilder de liker via MMS til mobiltelefonene sine. Jeg så selv et tilfelle hvor bilder av en 16 år gammel jente i undertøyet kunne kjøpes for 15 kroner.

Men deiligst.no er ikke de eneste som har mulighet til å tjene penger på bildene. Brukerne får også muligheten til å opprette såkalte ”chipz-gallerier”, hvor andre må betale ”chipz” for å se bildene. ”Chipz” er betalingsformen på deiligst.no, hvor valutaen står 1 chip til 1 krone og kjøpes via mobiltelefon, og brukes til å kjøpe tjenester på siden. Disse brukerne kan da tjene inn store mengder ”fiktiv” valuta som egentlig ikke har noe omsetningsverdi, men det har eksistert et marked for kjøp og salg av ”chipz” mot norske kroner, og sannsynligheten er svært stor for at det bare har vokst. I tillegg til dette selges det også msn-adresser for privat chatting, stripping på webcam og lignende mot ”chipz”. Man kan si at det eksisterer et mikroøkonomisk univers hvor seksuelle tjenester byttes og avtaler gjøres, noe som også er kjent i chattemiljøer generelt.

Det er tydelig at deiligst.no har utviklet seg større og mer komplekst enn forutsett av kommentar til dette i Dagbladet i 2005: "Det vi kan gjøre er å informere ungdom; fortelle dem hvilke bilder som er lure å legge ut, hvilke som ikke er. Vi har en historisk mengde ungdom samlet. Hovedmålet må være å kunne bruke det til noe positivt."

Emneord: pornografi, internett, ungdom Av masterstudent Henrik Øyan Gunnulfsen
Publisert 17. mars 2011 11:20 - Sist endra 12. mars 2015 15:03
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere