2010

Sist endra 23. feb. 2015 15:07 av Per Jørgen Ystehede

Tirsdag 19. oktober i år holdt jeg et foredrag ved Institutt for kriminologi og rettsosiologi (IKRS), UiO, i anledning fagkritisk uke etter invitasjon fra fagutvalget for masterstudenter ved instituttet.

Sist endra 16. mars 2011 13:29 av kristnyb@uio.no

Fra 1960-årene og frem til midten av 1980-årene utviklet Norge seg til å bli et av de mest repressive landene i Vest-Europa innenfor narkotikapolitikken 

Sist endra 10. okt. 2013 10:48 av Per Jørgen Ystehede

I forbindelse med årets Fagkritiske uke hadde Mastergruppa på kriminologi og rettssosiologi invitert kriminolog Vibeke Ottesen for å presentere feltet biososial kriminologi .

Sist endra 16. mars 2011 13:39 av kristnyb@uio.no

Narkotikaspørsmålet er drivende interessant fra en samfunnsanalytisk synsvinkel, og rystende opprørende sett i forhold til moralske standarder som antagelig nokså mange er enige om.

Sist endra 16. mars 2011 15:53 av kristnyb@uio.no

Mennesker med rusproblemer har høy dødelighet sammenlignet med alle andre grupperinger i samfunnet.

Sist endra 17. mars 2020 12:28 av Per Jørgen Ystehede

"Menneskebrødre, la meg fortelle dere hvordan det gikk for seg. Vi er ikke brødrene dine, innvender dere, og vi vil ikke vite det."

Max Aue, fiktiv SS-soldat. De Velvillige (Littell, 2008). 

Sist endra 25. feb. 2011 18:12 av Per Jørgen Ystehede

”Det er som jeg sier til disse jentene når jeg sitter i samtaler med dem, at det er ingen gutter som synes vold er noe pent eller søtt eller feminint!” 

Sist endra 16. mars 2011 13:14 av kristnyb@uio.no

I stedet for å følge opp initiativene om skadereduksjon og et mer helsemessig korrekt opptreden, har den statlige narkotikapolitikken framstått som den sannsynlige årsaken til at Norge fortsatt ligger på europatoppen for overdosedødsfall, og til at en lang rekke misbrukere har et mer uverdig liv enn selve trangen til stoff i seg selv gir opphav til. 

Sist endra 25. feb. 2011 18:10 av Per Jørgen Ystehede

Etter tidligere diskusjoner om ytringsfrihet, blant annet i forbindelse med Dagbladets offentliggjøring av Mohammed-tegningene, er det uttrykt bred enighet i Norge om at ytringsfriheten er en viktig og grunnleggende rettighet i et moderne demokrati, og at det skal mye til før den kan begrenses.  

Sist endra 25. feb. 2011 18:11 av Per Jørgen Ystehede

I et høyst komplisert arbeid, som endringsarbeid overfor mennesker er, kreves det flere menneskelige kvalifikasjoner hos de som jobber innen fengslets sosialfaglige felt. En viktig egenskap er evnen og muligheten til å skape relasjoner. 

Sist endra 25. feb. 2011 15:16 av Per Jørgen Ystehede

Innsattes nye muligheter for rehabilitering og identitetsutvikling gir organisatoriske, økonomiske og personalmessige utfordringer for kriminalomsorgen. 

Sist endra 25. feb. 2011 15:18 av Per Jørgen Ystehede

 Det er over ti år siden jeg leverte min hovedfagsoppgave i kriminologi, som omhandler fengselsbetjenters arbeid, men jeg forsøker fortsatt å holde meg oppdatert om det som skjer i norske fengsler. Innlegget til Olav Levin Johansen på kriminalpolitikk.no sist uke, berører imidlertid ikke bare den konkrete situasjonen i det enkelte fengsel, men noen prinsipielle spørsmål, som jeg ønsker å ta opp her.  

Sist endra 14. juni 2016 09:06 av marihovl@uio.no

Relasjonelle komplikasjoner vil forfølge fengselsvesenet så lenge man har ambisjoner om og forventninger til endrings- og relasjonsarbeid innenfor en arkaisk straffestruktur. 

Sist endra 25. feb. 2011 15:14 av Per Jørgen Ystehede

I sitt siste innlegg i Spalten hevder Olav Levin Johansen at det ville ”være en katastrofe om ikke kriminalomsorgen hadde høye ambisjoner om å motivere og hjelpe innsatte til et rus- og kriminalitetsfritt liv.”  Med fare for å bli polemisk er jeg fristet til å spørre: En katastrofe for hvem? 

Sist endra 8. mars 2011 17:54 av Per Jørgen Ystehede

For det første vil jeg takke Vibeke Ottesen for å ha tatt seg tid til å svare på mine refleksjoner. Jeg synes dette er en viktig diskusjon. Fra mitt ståsted – dessverre følte jeg ikke at jeg fikk noe særlig svar på spørsmålene jeg reiste.