2011

Sist endra 1. feb. 2013 17:26 av Per Jørgen Ystehede

Tilbakefallsprosenten etter fengsel er overraskende lav i Norge. Skyldes dette at fengelsstraff virker?  Eller skyldes det manglende lovbruddsoppklaring fra politiets side? 

Sist endra 23. mars 2011 16:18 av Per Jørgen Ystehede

Halden fengsel ble offisielt åpnet 1.april 2010 med pomp og prakt. Fengselet kostet hele 1,4 milliarder kroner å bygge, og har 251 fengselsplasser hvorav kun 24 plasser er avsatt til lavere sikkerhet. Etter å ha lest kriminalomsorgens årsstatistikk for 2009, stiller jeg meg spørsmålet: Trengte vi egentlig et nytt fengsel med høy sikkerhet og flere lukkede fengselsplasser i Norge? 

Sist endra 14. juni 2011 10:27 av kristnyb@uio.no

Mens narkotikalovbrudd sto for 21 prosent av alle straffereaksjoner for forbrytelser 1991, var denne andelen vokst til 42 prosent i 2008.

Sist endra 24. okt. 2013 14:20 av Per Jørgen Ystehede

I januar 2010 henla statsadvokaten i Oslo en sak hvor VG Nett var blitt idømt en bot på 75 000 kroner for ha nektet å fjerne bilde og navn på en 19 år gammel jente som satt fengslet for kokainsmugling i Bolivia.

Sist endra 25. feb. 2011 15:36 av Per Jørgen Ystehede

“Bad boys bad boys. Whatcha gonna do, whatcha gonna do when they come for you?” 

Sist endra 14. juni 2011 10:25 av kristnyb@uio.no
Sist endra 24. aug. 2020 13:45 av Per Jørgen Ystehede

Finnes det (foruten deres felles engelske navn) en sammenheng mellom de enorme mengdene reseptbelagte medisiner som skrives ut, og de narkotiske stoffene som gjenstridig etterspørres?