2013

Publisert 14. nov. 2013 11:38

Det er en ofte brukt påstand at mishandling av dyr i barndommen kan lede til vold mot mennesker i voksen alder, sist sett i NRK1 programmet Brennpunkt den 8. oktober. Men for det første vil jeg hevde at dyremishandling er et problem i sin egen rett, og ikke bare en forklaring på hvorfor mennesker utøver vold mot andre mennesker. Og for det andre vil jeg spørre om grunnlaget for påstanden om sammenhengen mellom vold mot dyr og mennesker.

Publisert 14. mai 2013 13:42

Mens alle snakker om tiggere, gateselgere og romfolk, kan det være en idé å reflektere litt over de grunnleggende vilkårene for folk som lever på gata i de store byene.

Publisert 8. mars 2013 15:55

En ny sommer er på vei, og det forventes i år at det vil komme enda flere romfolk enn tidligere for å forsøke å skaffe seg noen smuler fra vår velstand. Romfolket er en utfordring så vel politisk som estetisk og moralsk.

Publisert 28. jan. 2013 13:36

Tilliten vi finner i den norske befolkningen er en større ressurs enn oljen. Det er all mulig grunn til å verne om denne tilliten som en kulturskatt. Men til forskjell fra andre skatter er tillit som sosial egenskap et kulturprodukt med uavklart opprinnelse. Å ta vare på tilliten krever mer politisk varsomhet og besinnelse enn det de såkalte kulturkjemperne utviser og argumenter for.