2014

Publisert 14. nov. 2014 11:54

I disse dager feirer kriminologien et slags 60-års jubileum i Norge. Det er 60 år siden Institutt for kriminologi og strafferett ble etablert ved juridisk fakultet i Oslo. Kriminologien ble raskt en skuffelse, hevdet Nils Christie en gang. Faget skulle forsyne strafferetten med kunnskap om kriminalitetens årsaker men rettet i stedet oppmerksomheten mot straffen. Faget ble en «opposisjonsvitenskap» men inntok likevel en sentral posisjon i det offentlige ordskiftet, spesielt på 60- og 70-tallet. Med kriminologien oppsto en annen kriminalpolitisk debatt. Det mer åpne justisfeltets meningsrom ble til en ergrelse for mange. Men ikke alle er klar over at kriminologien hele tiden har hatt en liberal grunntone.

Av Nicolay B. Johansen

Publisert 24. sep. 2014 12:48

Møter mellom politi og tilreisende roma er mer sammensatt enn man kan få inntrykk av når man leser avisene. Når man snakker med politifolk om dette kommer det også fram at de kan være ambivalente til å kontrollere denne gruppen.

Av Hanna Mari Hauan

Publisert 15. sep. 2014 11:51

Bruk av tvang innenfor helse- og omsorgssektoren er regulert i flere lover, med ulike tvangsdefinisjoner og helt forskjellig saksbehandling. I flere år har det vært snakk om å samordne tvangslovgivningen, men ingenting skjer.

Av Elisabeth Mork Fjeldvær

Publisert 19. juni 2014 14:02

Konfliktrådene har vært en stor suksess. Med en ny lov undergraves konfliktrådenes innhold. De blir en integrert del av strafferettspleien. Møteplassen for refleksjon og nærhet forvandles til enda et maktfullt kontrollorgan.1

Av Nils Christie

Publisert 28. mai 2014 14:10

Vi trykker her en revidert versjon av manuskriptet til Thomas Mathiesens innlegg holdt på et møte arrangert av KROM den 26.5.2014. Det begynner slik:

"I de korte minuttene som står til rådighet har jeg lyst til å ta dere med på en reise. Ikke fordi stedet er langt borte, men fordi det er knyttet litt tvil til noe av informasjonen som reisen gir. Det har skjedd noe i Sverige. Litt av en verdensnyhet. Fangetallene i verden går stort sett oppover. Men i Sverige viser de seg å gå ned. De går ikke bare litt, men mye ned. Hele 25 % i løpet av et tiår."

Publisert 24. feb. 2014 14:51

Opptrinnet i Sofienbergparken i 2007 skal nå endelig avgjøres i Høyesterett. Dagbladet omtalte ambulansesjåføren Erik Schjenken som rasist og ble senere dømt til å betale erstatning for æreskrenkelser. Saken aktualiserer spørsmålet om hva vi legger i ordet 'rasisme'.

I denne meningerspalten sammenfatter Ragnar Næss noen hovedpunkter i hans empirisk semantiske analyse av rasisme som ord. Hele artikkelen finnes på Urett.