2015

Sist endra 2. mars 2015 16:16 av nicolaj@uio.no
Sist endra 20. mai 2015 21:40 av nicolaj@uio.no
Sist endra 20. mai 2015 21:49 av nicolaj@uio.no

I anledning at min bok "Det Nyliberale Janusansikt" lanseres 21.05, presenterer jeg noen sentrale momenter. Det som skal forklares er sterk økning i bruk av straff. Jeg argumenterer for en forståelse som vektlegger kontrollkulturer, muligvis i Garlands forstand. Samtidig diskuterer jeg både hva begrepet inneholder og hvordan det skal forstås rent sosiologisk.

Av Nicolay B. Johansen

Sist endra 3. mars 2015 17:57 av nicolaj@uio.no

Innlegget tar et raskt overblikk over den narkotikapolitiske utviklingen i Europa de siste ti – femten årene, og observerer to sprikende trender: et helse- og sosialpolitisk spor og et sikkerhetspolitisk spor. Samtidig som det stilles spørsmålstegn ved hvorvidt narkotikapolitikk har noen fremtid som et eget politisk felt i Europa, har EU fått et uttalt formål om å forsterke sin rolle i internasjonal narkotikapolitikk. Utenom skadereduksjon og forskning, EUs narkotikapolitiske bidrag til verden, kan man nok neppe forvente seg EUs støtte til større omveltninger av forbudsregimet. 

Av Eva M. Stambøl