Meninger - Side 11

Publisert 9. mars 2011 11:28

Folks oppfatning av straff, hvor strengt det bør straffes, har gjennom tidene vært et stort spørsmål, både politisk, rettsfilosofisk og rettssosiologisk.

Publisert 9. mars 2011 11:18

Kriminalpolitisk sett har de siste ukene vært preget av oppgjør. I NOKAS-saken har vi fått lagmannsrettens endelige dom over skyldspørsmålene og straffutmåling, samtidig som vi har kunnet bevitne forpostfektningene før ankesaken om det siste Munch-tyveriet.

Publisert 9. mars 2011 11:13

Bruken av straff i det norske samfunn øker, som i flere samfunn det er naturlig å sammenligne oss med. Etter tendenser til reduksjon i bruken av fengsel i 1970-årene, har fangetallene siden 1980-tallet pekt en vei; oppover.