Meninger - Side 15

Publisert 7. mars 2011 15:21

Lørdag 2. februar 08 våknet vi til en – for kriminalister, rettssosiologer og kriminologer – sensasjonell kronikk i Aftenposten. Under tittelen ”Fangers personvern brytes”, fortalte seniorrådgiver i Datatilsynet Cecilie L.B. Rønnevik om et tilsyn som Datatilsynet hadde foretatt på Ila fengsel, forvarings og sikringsanstalt. 

Publisert 7. mars 2011 15:16

Det såkalte ”datalagringsdirektivet” er vedtatt i EU. Direktivet ble sendt ut 3. februar 2006. Det implementeres nå, og står antakelig foran implementering i Norge på bakgrunn av EØS-avtalen.  

Publisert 7. mars 2011 15:08

Nyårets tilsynelatende gladmelding fra Justisdepartementet, til overmål publisert 1. nyttårsdag, var at det skulle bli slutt på ordningen med dublering i norske fengsler fra 15. april 2008. I mediene ble dette stort sett presentert som en ubetinget gladmelding, av stor betydning for fangene. 

Publisert 7. mars 2011 15:00

Lavterskeltiltak er et begrep som brukes i rusomsorgen. Lavterskeltiltakene har som formål å fjerne barrierer som gjør det vanskelig for rusmiddelavhengige å få tilgang til rettigheter, eller å få hjelp til ulike behov i hverdagen. 

Publisert 7. mars 2011 14:16

Fritz Moen ble dømt for to drap, satt i fengsel i 18 år, og ble ved gjenopptakelse av sakene frikjent for begge. Det siste drapet ble han frikjent for etter sin død.