Meninger - Side 18

Publisert 25. feb. 2011 14:42

Forvaring er Norges mest alvorlige straff. Den er en av de nye særreaksjonene som skal brukes mot de farligste forbryterne, og er plassert ved siden av tvungent psykisk helsevern og tvungen omsorg. 

Publisert 25. feb. 2011 14:21

I Aftenposten sitt A-magasin fredag 5. januar kunne ein finne eit intervju med Nils Christie, i anledning det nært føreståande KROM-seminaret. Det er altså 37. gong Norsk forening for kriminalreform møtest til symposium. Hovudtema for konferansen er ”Hvor går straffene i Norge”?  

Publisert 25. feb. 2011 14:16

Jeg har hatt ”ukevakt” i uke 26, mandag 26. juni og ut uken. Jeg har overvåket fire Osloaviser – Aftenposten morgen, Dagsavisen, Dagbladet og VG. Mange små notiser om kriminalitet av varierende sort.

Publisert 25. feb. 2011 13:23

Vi er vant til å se på domstolenes uavhengighet som et selvfølgelig og umistelig gode. Det er en av pilarene, noe av det selve samfunnsordningen hviler på.