Meninger - Side 19

Publisert 22. feb. 2011 17:50

For det første vil jeg takke Vibeke Ottesen for å ha tatt seg tid til å svare på mine refleksjoner. Jeg synes dette er en viktig diskusjon. Fra mitt ståsted – dessverre følte jeg ikke at jeg fikk noe særlig svar på spørsmålene jeg reiste. 

Publisert 22. feb. 2011 17:48

Tirsdag 19. oktober i år holdt jeg et foredrag ved Institutt for kriminologi og rettsosiologi (IKRS), UiO, i anledning fagkritisk uke etter invitasjon fra fagutvalget for masterstudenter ved instituttet.

Publisert 22. feb. 2011 17:45

I sitt siste innlegg i Spalten hevder Olav Levin Johansen at det ville ”være en katastrofe om ikke kriminalomsorgen hadde høye ambisjoner om å motivere og hjelpe innsatte til et rus- og kriminalitetsfritt liv.”  Med fare for å bli polemisk er jeg fristet til å spørre: En katastrofe for hvem?