Meninger - Side 20

Publisert 22. feb. 2011 17:32

 Det er over ti år siden jeg leverte min hovedfagsoppgave i kriminologi, som omhandler fengselsbetjenters arbeid, men jeg forsøker fortsatt å holde meg oppdatert om det som skjer i norske fengsler. Innlegget til Olav Levin Johansen på kriminalpolitikk.no sist uke, berører imidlertid ikke bare den konkrete situasjonen i det enkelte fengsel, men noen prinsipielle spørsmål, som jeg ønsker å ta opp her.  

Publisert 22. feb. 2011 17:26

Relasjonelle komplikasjoner vil forfølge fengselsvesenet så lenge man har ambisjoner om og forventninger til endrings- og relasjonsarbeid innenfor en arkaisk straffestruktur. 

Publisert 22. feb. 2011 17:22

I et høyst komplisert arbeid, som endringsarbeid overfor mennesker er, kreves det flere menneskelige kvalifikasjoner hos de som jobber innen fengslets sosialfaglige felt. En viktig egenskap er evnen og muligheten til å skape relasjoner. 

Publisert 22. feb. 2011 17:05

Etter tidligere diskusjoner om ytringsfrihet, blant annet i forbindelse med Dagbladets offentliggjøring av Mohammed-tegningene, er det uttrykt bred enighet i Norge om at ytringsfriheten er en viktig og grunnleggende rettighet i et moderne demokrati, og at det skal mye til før den kan begrenses.