Meninger - Side 6

Publisert 17. mars 2011 10:20

Det er noe helt nytt og positivt at Justisdepartementet har åpnet diskusjonen om en ny st.meld om straff ved å legge arbeidsgruppenes notater ut på nettet og åpne for diskusjon og innspill. 

Publisert 17. mars 2011 10:16

Jurydebatten raser videre – på nytt. Ingen kriminalpolitisk debatt har gått så mange ganger gjennom alle de tre siste hundreårene. Sist høst startet det hele med et utspill fra Riksadvokaten. Han ville bli kvitt juryen for å få flere domfellelser i voldtektssaker. Senere har det vært en rekke debattinnlegg i avisene og i tidsskrifter. Se bl.a. Tidsskrift for strafferett nr. 3/2008 og 4/2008, samt Lov og Rett nr. 2-2009.

Publisert 16. mars 2011 13:31

Narkotikaspørsmålet er drivende interessant fra en samfunnsanalytisk synsvinkel, og rystende opprørende sett i forhold til moralske standarder som antagelig nokså mange er enige om.