Meninger - Side 7

Publisert 16. mars 2011 13:10

I stedet for å følge opp initiativene om skadereduksjon og et mer helsemessig korrekt opptreden, har den statlige narkotikapolitikken framstått som den sannsynlige årsaken til at Norge fortsatt ligger på europatoppen for overdosedødsfall, og til at en lang rekke misbrukere har et mer uverdig liv enn selve trangen til stoff i seg selv gir opphav til. 

Publisert 9. mars 2011 16:31

Det meste om datalagringsdirektivet er sikkert kjent for kommisjonen. Jeg skal etter hvert i fremstillingen legge vekt på sosiologiske og verdimessige momenter som kanskje er mindre kjent. Innenfor rammen av tiden som er til rådighet, kan jeg bare få nevnt noen få momenter.

Publisert 9. mars 2011 16:10

”Ukens spalte” er ikke plassen for nekrologer. Dette er da heller ikke en nekrolog. Men det forholder seg slik at en mann av meget stor betydning for den tidlige utviklingen av norsk kriminologi og rettssosiologi døde for noen dager siden, 7. desember. Det er grunn til å dvele litt ved hans virke, som jeg tror også har en viss betydning den dag i dag.

Publisert 9. mars 2011 15:14

Kriminalomsorgen har ansvaret for å legge til rette for at innsatte får et aktivitetstilbud på dagtid, det være seg arbeid, opplæring, program eller andre tiltak (jfr stgjfl §18 ).