Meninger - Side 9

Publisert 9. mars 2011 13:38

As long as I feel the full breeze in my hair And see the sun shining strong on the leaves, I will not ask for more. What better thing could destiny give me Than the sensual passing of life in moments Of ignorance like this? Ricardo Reis

Publisert 9. mars 2011 13:37

Onsdag 26. september 2007 holdt sjefen for Politiets Overvåkingstjeneste (PST), Jørn Holme, foredrag i Muslimsk Studentsamfunn. Bakgrunnen var en tydeligvis utbredt oppfatning blant muslimske studenter at de hyppig blir overvåket av PST, for eksempel ved telefonavlytting.

Publisert 9. mars 2011 13:28

De siste årene har man sett en markant forandring av prostitusjonsmarkedet her i landet. Spesielt har gateprostitusjonen ekspandert og blitt mer synlig i gatebildet.