Nettstedet kriminalpolitikk

Redaksjonell profil: å bidra til en mer kunnskapsbasert, nyansert og overskridende kriminalpolitisk debatt.

Utsnitt fra kriminalpolitikk.uio.no's gamle nettsider.

Kriminalpolitikk ble første gang lansert i 2006, da med støtte fra Fritt Ord og Universitetet i Oslo. Nettstedet ble relansert våren 2011 med samme innhold, men med noe endret layout og nettsidestruktur.

Medienes omtale av kriminalitet og kriminalpolitikk har økt sterkt de siste ti-årene. Det offentlige ordskiftet, uansett hvordan denne størrelsen defineres, har nok aldri gitt større plass og brukt mer energi på kriminalitet og straff. Samtidig kan man snakke om en bestemt medielogikk som vanskeliggjør nyanserte debatter som går i dybden. Dette gjelder for alle politikkområder, men problemet er kanskje særlig presserende når temaet er kriminalitet. 

Kriminalpolitikk er etablert for å bidra til en mer kunnskapsbasert, nyansert og overskridende kriminalpolitisk debatt. Dette nettstedet skal i hovedsak tilby bidrag til en slik offentlighet fra de kriminologiske og rettssosiologiske fagmiljøene ved universiteter og høyskoler.

Fra årsskiftet 2013 er det mulig å finne, og publisere, vitenskapelig meritterende artikler på dette nettstedet. I tillegg er det åpnet for å skrive innspill til kommentarene. Det betyr at det vi tidligere omtalte som kommentarer nå er formet som en kriminalpolitisk blogg. Foreløpig er det bare folk med tilknytning til universitet og høyskole som har anledning til å delta, men det langsiktige målet er å gjøre kommentarfeltene åpne.

Det kan nå finnes tre hovedoverskrifter på dette nettstedet:

  • Bloggposter, inkludert korte kommentarer til dagsaktuelle saker
  • Under aktuelt har vi
    • Temasider
    • Anmeldelser
    • Intervjuer
  • Vitenskapelige artikler

Dersom du har forslag til bidrag kan disse sendes til krim-info@jus.uio.no.

Emneord: redaksjonell profil Av Redaksjonen
Publisert 28. jan. 2013 13:39 - Sist endra 27. jan. 2016 09:13