U:RETT

Publisert 24. feb. 2014 14:54

Forestillinger om «de Andre» har i historien vært knyttet til ulike ord og ulikt begrepsinnhold. For å analysere dette feltet må vi bruke innsiktene fra den empiriske semantikken og holde ord, begrepsinnhold og referanse analytisk adskilt.

Publisert 16. des. 2013 17:39

1. Hver dag går mennesker omkring og skjuler sine egenskaper for omverden. Noen, som den «desperate» innsenderen til spalten «Miss Lonelyhearts», kan ikke så lett skjule sine skavanker. «Desperat» var født uten nese. Andre føler at kroppene deres er mangelfulle og at de kroppslige mangler gjør dem til moralsk mindreverdige mennesker.

2. Den gamle drankeren «Iskariot» ble funnet død etter å ha blitt fratatt plassen på det kommunale botiltaket. Ble han drept av sosialarbeiderne som kastet ham ut, spurte forfatteren Erik Holien. Satte de ham i en situasjon som tok livet av ham?

3. Samme dag opplevde tusenvis av bilførere et kraftig lysglimt på veien. 14 dager senere fikk de et brev i posten, med krav om å betale forelegg på flere tusen kroner.