English

Jørgen Sørgard Skjold

Telefon +47 22859482
Brukernavn
Besøksadresse Karl Johans gate 47, Domus Bibliotheca, 0162 OSLO
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass, 0130 OSLO
Andre tilknytninger Det juridiske fakultet (Student)