Nettsider med emneord «Forvaltningsrett»

Publisert 5. juli 2021 21:44
Publisert 2. des. 2020 12:27
Bilde av Hillary Clinton og Donald Trump.
Publisert 2. nov. 2020 12:16

9. november 2016 våknet jeg opp og fikk sjokk. Det viste seg at Donald Trump hadde vunnet det amerikanske presidentvalget. Samme dag holdt jeg de tre siste forelesningstimene i JUROFF 1201 Introduksjon til forvaltningsrett. Jeg følte et tvingende behov for å si noe i lys av det amerikanske presidentvalget - den siste timen foreleste jeg over forvaltningsrettslige- og statsrettslige grunnstrukturer i lys av det amerikanske valget.

Bildet kan inneholde: linje.
Publisert 24. aug. 2019 12:58

Jeg holder forelesninger i JUROFF 1201 Introduksjon i forvaltningsrett. I denne bloggposten ønsker jeg velkommen, gir litt praktisk informasjon og noen råd om studieteknikk og juridisk tenkning.

Publisert 4. mars 2016 09:06

Professor Niels Fenger ved Københavns Universitet innleder.

Publisert 2. mars 2016 13:47

Stipendiat Johan Vorland Wibye innleder, og professor Alf Petter Høgberg gir en forberedt kommentar. Førsteamanuensis Christoffer C. Eriksen er ordstyrer.

Publisert 17. aug. 2015 08:35
Publisert 29. nov. 2014 14:19

Jeg holder manuduksjoner i JUS 2211 (forvaltningsrett, miljørett og velferdsrett) 1., 2., og 3. desember mellom 12:15 og 14:00 i Storsalen. Her har jeg lagt ut lysarkene jeg vil benytte meg av og en liten oppskrift.

Publisert 2. okt. 2014 12:35
Publisert 3. jan. 2012 10:15
Publisert 1. okt. 2010 12:53
Publisert 24. aug. 2010 10:45
Publisert 4. juni 2009 09:48

Christoffer Conrad Eriksen ved Institutt for offentlig rett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Does proportionality have any role in judicial review in Norwegian administrative law beyond the application of EU and ECHR law?

Publisert 4. juni 2009 09:06

Cand.jur Christoffer Conrad Eriksen ved Institutt for offentligrett vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): The European Constitution, Welfare States and Democracy. – A Study of Conflicts Between the Four Freedoms and National Administrative Discretion.

Publisert 3. nov. 2008 14:15
Publisert 14. mars 2008 09:41
Publisert 14. mars 2008 09:40
Publisert 14. mars 2008 09:40
Publisert 14. mars 2008 09:36
Publisert 14. mars 2008 09:35
Publisert 14. mars 2008 09:20
Publisert 14. mars 2008 09:19
Publisert 14. mars 2008 08:43