Andreas Føllesdal

Image of Andreas Føllesdal
Norwegian version of this page
Username
Visiting address Kristian Augusts gate 17 Domus Juridica 7.etg 0164 OSLO
Postal address Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo

Publications

View all works in Cristin

 • Ryssevik, Jostein; Føllesdal, Andreas; Thorsen, Dag Einar & Aubert, Axel (2018). Fokus: Politikk og menneskerettar. Aschehoug & Co. ISBN 9788203403729. 440 p.

View all works in Cristin

 • Føllesdal, Andreas & Ulfstein, Geir (2022). Grunnforskning kan ikke settes på vent. Aftenposten.
 • Ulfstein, Geir & Føllesdal, Andreas (2022). Russland er ute – hva så? . Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Føllesdal, Andreas (2022). Humaniora som risikosport. Khrono.no. ISSN 1894-8995.
 • Føllesdal, Andreas & Ulfstein, Geir (2021). PluriCourts Lunch Seminar: Independence and Accountability.
 • Føllesdal, Andreas; Ulfstein, Geir & Kanestrøm, Jorunn (2021). Hvilken relevans har internasjonale domstoler for deg og meg - og for demokratiet vårt? [Radio]. Universitetsplassen.
 • Ulfstein, Geir; Føllesdal, Andreas & Toft, Martin (2021). Vinnarane av UiOs forskingspris 2021: –Legitimiteten til dei internasjonale domstolane er ikkje blitt mindre viktig. [Newspaper]. Uniform.
 • Føllesdal, Andreas; Lindberg, Maren Falch; Neupane, Sudan; Østbakken, Kjersti Misje; Harstad, Stine & Shah, Feroz Mehmood [Show all 9 contributors for this article] (2021). Fulbrightprogrammet fyller 75 år. Khrono.no. ISSN 1894-8995.
 • Føllesdal, Andreas (2021). Også dyr har krav på rettferdighet. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116. p. 26–27.
 • Føllesdal, Andreas (2021). Om Forskningsrådets skrøpelige søknadsregime: Symptomer, diagnoser og resepter. Khrono.no. ISSN 1894-8995.
 • Føllesdal, Andreas (2020). Global Public Goods – what role for international courts?
 • Føllesdal, Andreas (2020). Polar Public Goods and beyond: How legitimate international courts can help secure Global Public Goods worth having.
 • Føllesdal, Andreas (2020). Når lovbrot er politisk nødbrems. [Newspaper]. Nationen.
 • Føllesdal, Andreas (2020). Nå har Motvind flere medlemmer enn Frp og SV. [Internet]. E24.
 • Ulfstein, Geir & Føllesdal, Andreas (2020). Foreword. In Pérez León Acevedo, Juan Pablo & Nicholson, Joanna (Ed.), Defendants and Victims in International Criminal Justice Ensuring and Balancing Their Rights. Routledge. ISSN 9780367253950.
 • Føllesdal, Andreas (2020). Støtter anbefalinger om Sentre for fremragende forskning (SFF). Khrono.no. ISSN 1894-8995.
 • Føllesdal, Andreas (2020). Om Stølens kommentar om Eiendomsavdelingen. Uniforum. ISSN 1891-5825.
 • Føllesdal, Andreas (2020). Lokalbefolkninga stoppa ferje for å hindre vindkraftutbyggarar. [Internet]. NRK.
 • Føllesdal, Andreas (2020). En seier for Eiendomsavdelingen - og kanskje for UiO? . Uniforum. ISSN 1891-5825.
 • Føllesdal, Andreas (2020). Ingen ERC-milliarder til Norge: Før vi stiller diagnoser og lager resepter. Khrono.no. ISSN 1894-8995.
 • Føllesdal, Andreas (2020). Uviten om åpent landskap. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Føllesdal, Andreas (2019). Challenges to legitimacy and the role of European courts”.
 • Føllesdal, Andreas (2019). Rettsvitenskap og filosofi.
 • Føllesdal, Andreas (2019). Gender inequity on the international bench.
 • Føllesdal, Andreas (2019). “the idea of human rights” @ 10 – on Beitz.
 • Føllesdal, Andreas (2019). International law and the natural law tradition.
 • Føllesdal, Andreas (2019). On applying for ERC grants.
 • Føllesdal, Andreas (2019). Workshop on ERC application writing - startup.
 • Føllesdal, Andreas (2019). Customary international law and consent.
 • Føllesdal, Andreas (2019). The Comparative Advantage of International Courts to Manage Global Public Goods: Tasks, Mechanisms, Alternatives, Scope Conditions.
 • Føllesdal, Andreas (2019). Workshop on ERC Application writing.
 • Føllesdal, Andreas (2019). “Add international courts and stir… Reconstructing Human Rights Practices: Risks, Roles and Repercussions” On Beitz’ The Idea of Human Rights .
 • Føllesdal, Andreas (2019). Current contributions of the natural law tradition to international law.
 • Føllesdal, Andreas (2019). Organized Panel on the Legitimacy of International Courts.
 • Føllesdal, Andreas (2019). A just yet inegalitarian European Union? A liberal contractualist defense of moderate inequality .
 • Føllesdal, Andreas (2019). On the ASEAN Declaration on Human Rights.
 • Føllesdal, Andreas (2019). Forholdet mellom EMD og nasjonale domstoler.
 • Føllesdal, Andreas (2019). Better Cairns, not better Crutches: how to improve the consensus “doctrine” for Europe - and beyond.
 • Føllesdal, Andreas (2019). Regional human rights systems: Protectors of human rights, or of national and regional identities – or both? .
 • Føllesdal, Andreas (2019). Majoritarian Populism versus Human Rights Protection – how might International Courts Respond?
 • Føllesdal, Andreas (2019). Machiavellian Misgivings about International Judges: Create and Counsel, but always Curb.
 • Føllesdal, Andreas & Ulfstein, Geir (2019). Hva kan barnevernet lære av dommen i menneskerettighetsdomstolen? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Føllesdal, Andreas & Næss, Petter (2019). En konstruktiv USA-kritiker og programmet han skapte. Khrono.no. ISSN 1894-8995.
 • Føllesdal, Andreas (2019). uio.no- bare så enhetlig som nødvendig og for øvrig mangfold. Uniforum. ISSN 1891-5825.
 • Føllesdal, Andreas (2018). Introduction: The European Research Council @ 10—What has it done to us? European Political Science. ISSN 1680-4333. p. 1–3. doi: 10.1057/s41304-018-0163-x.
 • Føllesdal, Andreas (2018). Are concepts of legitimacy for international courts related, and how?
 • Føllesdal, Andreas (2018). Improving the European Consensus Doctrine: A Better Signpost, Not a Better Walking Stick.
 • Føllesdal, Andreas (2018). Subsidiarity as a general principle of international law?
 • Føllesdal, Andreas (2018). Better signposts or better walking sticks? How to improve the “Emerging European Consensus” doctrine of the European Court of Human Rights – and Why?
 • Føllesdal, Andreas (2018). Human rights in ‘other’ international courts – some issues of legitimacy.
 • Føllesdal, Andreas (2018). On PluriCourts’ Research plan.
 • Føllesdal, Andreas (2018). Protecting and Promoting Universal, European or Western European Human Rights?
 • Føllesdal, Andreas (2018). Why defer to a new MultiLateral Investment Court? – Three Themes.
 • Føllesdal, Andreas (2018). On The new legitimation challenges to international courts – and how they might respond.
 • Føllesdal, Andreas (2018). The Comparative advantage of International Courts for ‘Global Public Goods'.
 • Føllesdal, Andreas (2018). On the Margin of Appreciation doctrine –regional comparisons.
 • Føllesdal, Andreas (2018). On The Internationalists.
 • Føllesdal, Andreas (2018). Majoritarian Populism Versus Minority Rights Protection – How Might International Courts Respond? Panel on Political Philosophy.
 • Føllesdal, Andreas (2018). “Comments on Peffer” Panel on Justice as fairness versus Justice as fair rights.
 • Føllesdal, Andreas (2018). “Insights of Populism” Panel on populist nationalism, current international institutions, world government, or global federalism?
 • Føllesdal, Andreas (2018). Natural law theories and international law.
 • Føllesdal, Andreas (2018). The significance of state consent.
 • Føllesdal, Andreas (2018). Majoritarian Populism Versus Minority Rights Protection – How Might International Courts Respond?
 • Føllesdal, Andreas (2018). Current contributions of the natural law tradition to international law.
 • Føllesdal, Andreas (2018). International human rights in Norway: Impact, Pushback and Dialogue.
 • Føllesdal, Andreas (2018). The Significance of State Consent.
 • Føllesdal, Andreas (2018). Forholdet mellom EMD og nasjonale domstoler.
 • Føllesdal, Andreas (2018). ERC-application workshops – experiences.
 • Føllesdal, Andreas (2018). Natural law theories and international law.
 • Føllesdal, Andreas (2018). On authorship of joint publications – disciplines, hierarchy and gender.
 • Føllesdal, Andreas (2018). Regional Human Rights Regimes: Human rights protection or respect for national and regional identities – or both.
 • Føllesdal, Andreas (2018). The comparative advantages of international courts for managing global public goods.
 • Føllesdal, Andreas (2018). “Majoritarian Populism versus Minority Rights Protection – how might international courts respond?” .
 • Føllesdal, Andreas (2018). “Stability in ethnic territorial federations with a secession clause – challenges and opportunities in the case of Ethiopia”.
 • Føllesdal, Andreas (2018). "Om teori og praksis i humaniora: Utfordringsdrevet forskning – teoretisk motivasjon eller empirisk nysgjerrighet?".
 • Føllesdal, Andreas (2018). “Toward an Ethiopian Economy of Trust: the Demands for and Under-Supply of Trust in the Ethiopian Federation”.
 • Føllesdal, Andreas (2018). “Stability in ethnic territorial federations with a secession clause – challenges and opportunities in the case of Ethiopia” .
 • Føllesdal, Andreas (2018). Legal secession - part of the solution to enhance minorities’ interests? The case of Ethiopian federalism .
 • Føllesdal, Andreas (2018). Legal secession - part of the solution to enhance minorities’ interests? The case of Ethiopian federalism .
 • Føllesdal, Andreas (2018). Majoritarian Populism Versus Minority Rights Protection – How Might International Courts Respond?
 • Føllesdal, Andreas (2018). Majoritarian Populism versus Minority Rights Protection – how might international courts respond?
 • Skeie, Victoria; Ulfstein, Geir & Føllesdal, Andreas (2019). Does the European Court of Human Rights' margin of appreciation threaten the rule of law? University of Oslo.

View all works in Cristin

Published Dec. 13, 2013 11:03 AM - Last modified Nov. 7, 2019 8:33 AM