Jeanette Westlund Hegna

PhD Candidate
Norwegian version of this page
Username
Visiting address Karl Johans gate 47 Domus Bibliotheca 0162 OSLO
Postal address Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Publications

  • Hegna, Jeanette Westlund (2018). Etterforskning på internett og virtuell jurisdiksjon.
  • Hegna, Jeanette Westlund (2017). Police practices on the TOR-network.
  • Hegna, Jeanette Westlund (2017). Police practices on the TOR-network: Some legal questions to be addressed.
  • Andenæs, Kristian; Olsen-Nalum, Heidi; Røed, Marianne & Westlund, Jeanette (2005). "Kontoret for fri retshjælp: Retshjælp til ubemidlede. Evaluering av en Oslo-institusjon gjennom 112 år.

View all works in Cristin

Published Feb. 28, 2019 9:37 AM - Last modified Feb. 28, 2019 9:37 AM