Morten Ruud

Guest researcher
Username
Visiting address Offentlig rett Domus Nova 5. etasje St. Olavs plass 5 0165 OSLO
Postal address Inst. for offentlig rett PB 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Publications

View all works in Cristin

  • Ulfstein, Geir & Ruud, Morten (2011). Innføring i folkerett. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215018409.  352 s.

View all works in Cristin

  • Ruud, Morten; Bones, Stian; Sokolova, Svetlana & Nygård, Oddvar (2017, 09. november). Uformell debatt "Norge/Russland: Stormaktspolitikk​ ​og​ ​dagligliv​ ​i​ ​nord" Arrangør: Norges Fredsråd og Barents Press Norge. [Internett].  Kafeen, Studentsamfunnet Driv - Tromsø.

View all works in Cristin

Published Sep. 19, 2012 10:24 AM - Last modified Sep. 6, 2016 1:16 PM