Nikolai Kristoffersen Winge

Image of Nikolai Kristoffersen Winge
Norwegian version of this page
Phone +47-22859416
Username
Visiting address Karl Johans gate 47 Domus Bibliotheca 0162 OSLO
Postal address Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Background

Nikolai K. Winge was born in 1982. He recently graduated from the Faculty of Law at the University of Oslo with a Masters in Law. While working as a research assistant at the Institute of Public and International law from 2006 to 2007, he wrote a thesis concerning legal protection of the environment in wind-power development. Winge was appointed a position as a Research Fellow at the Institute of Public and International law in August 2007.

Field of research

His field of research is Natural Resources Law.
Winge is currently working on a PhD project regarding ”comprehensive land use management”. The project concerns the governmental administration of uncultivated land in rural areas in Norway. In recent times, we have witnessed an increase in the use of rural areas for industry related expansion. The intervention in nature and landscape has led to scarcity of untouched nature in Norway. A major problem related to this is that the expansion appears in a fragmented way without anchoring in an overall plan. However, several statutes partially regulate this problem. Some aim at ensuring effective land use, others govern the management of land and other natural resources. The rules are enforced by different public authorities and contain various instruments to secure the diverse interests. Hence, the legal picture is fragmented and “sector focused”. As a consequence, a demand exists for legal instruments that will coordinate different sectors and interests in administration of rural areas. In this project, I will examine critically whether such mechanisms for coordination exists in Norwegian law, and whether the existing legal framework thus is ultimately capable of securing an comprehensive and balanced land use management (or not!). The legal regulation of wind power stations and power lines will be used as a case study. Winge is a member of the Natural Resources Group

Teaching

Nikolai K. Winge teaches administrative law, environmental law and property law.

Publications

 • Winge, Nikolai K (2018). En felles arena for sektorer og interesser, I: Gro Sandkjær Hanssen & Nils Aarsæther (red.),  Plan- og bygningsloven 2008 : Fungerer loven etter intensjonene?.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215030593.  Kapittel 4.  s 57 - 79
 • Winge, Nikolai K (2018). Grunnlaget for vurderingene i evalueringen, I: Gro Sandkjær Hanssen & Nils Aarsæther (red.),  Plan- og bygningsloven 2008 : Fungerer loven etter intensjonene?.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215030593.  Kapittel 3.  s 41 - 55
 • Winge, Nikolai K (2018). Lovens intensjoner, I: Gro Sandkjær Hanssen & Nils Aarsæther (red.),  Plan- og bygningsloven 2008 : Fungerer loven etter intensjonene?.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215030593.  Kapittel 2.  s 27 - 40
 • Winge, Nikolai K (2017). Plan- og bygningsloven - En felles arena for sektorer og interesser?. Kart og Plan.  ISSN 0047-3278.  77, årg. 110(1), s 7- 20
 • Winge, Nikolai K (2016). En ny lov for areal- og ressursforvaltning?, I: Hans Christian Bugge; Hilde Indreberg; Aslak Syse & Arnulf Tverberg (red.),  Lov, liv og lære.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02446-2.  Artikkel i antologi.  s 572 - 586
 • Winge, Nikolai K (2016). Konsekvensutredning i reindriftsområder. Tidsskrift for eiendomsrett.  ISSN 1504-3495.  12(2), s 101- 124 . doi: 10.18261/issn.0809-9529-2016-02-02
 • Holth, Fredrik & Winge, Nikolai K (2015). Byggeforbudet langs sjø og forholdet til eldre planer II : Plan- og bygningsloven § 1-8 tredje ledd. Kart og Plan.  ISSN 0047-3278.  75, årg. 108(3), s 255- 260
 • Holth, Fredrik & Winge, Nikolai K (2015). Om kommunens adgang til å gi bestemmelser om frikjøpsordning for leke-, ute-, og oppholdsplasser. Kart og Plan.  ISSN 0047-3278.  75, årg. 108(3), s 221- 226
 • Winge, Nikolai Kristoffersen & Holth, Fredrik (2014). Byggeforbudet langs sjø, forholdet til eldre planer : Plan- og bygningsloven § 1-8, tredje ledd. Kart og Plan.  ISSN 0047-3278.  74, årg. 107(1), s 65- 70
 • Winge, Nikolai Kristoffersen & Holth, Fredrik (2014). Det rettslige rammeverket, I: Fredrik Holth & Nikolai Kristoffersen Winge (red.),  Konsekvensutredninger - Rettsregler, praksis og samfunnsvirkninger.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02331-1.  Kapittel 1.  s 19 - 53

View all works in Cristin

 • Winge, Nikolai K & Tuseth, Bård Sverre (2018). Masteroppgaven i Juss - Kort forklart (2. utg). Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03057-9.  191 s.
 • Winge, Nikolai Kristoffersen & Holth, Fredrik (2017). Plan- og bygningsrett - Kort forklart. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02903-0.  242 s.
 • Winge, Nikolai K & Bull, Kirsti Strøm (2015). Fast eiendoms rettsforhold - Kort forklart. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02485-1.  170 s.
 • Holth, Fredrik & Winge, Nikolai Kristoffersen (red.) (2014). Konsekvensutredninger - Rettsregler, praksis og samfunnsvirkninger. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02331-1.  358 s. Show summary

View all works in Cristin

 • Holth, Fredrik & Winge, Nikolai K (2018). Bekymringer etter Tjøme-saken (Debattinnlegg). Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Winge, Nikolai K (2018, 22. mai). Bekymringer etter Tjøme-saken.  Dagens Næringsliv.
 • Winge, Nikolai K (2018, 22. august). Får bygge etter at de felte vernede eiketrær.  Sandefjord Blad.
 • Winge, Nikolai K (2018). Grunnloven § 112 - Symbolerklæring eller rettslig forpliktelse?.
 • Winge, Nikolai K (2018). Kontroll og overprøving i forvaltningen - Behov for et uavhengig kontrollorgan i Norge?.
 • Winge, Nikolai K (2018, 12. april). Kuttet i tilbudet til barn i fattige familier.  Drammens Tidende.
 • Winge, Nikolai K (2018, 15. august). Kvalitetssikrer bort spørsmål om eiendomsrett.  Sagat.no.
 • Winge, Nikolai K (2018, 01. juni). Miljøets elendige rettsvern.  Aftenposten Innsikt.
 • Winge, Nikolai K (2018). Miljørett - Trender og utfordringer.
 • Winge, Nikolai K (2018, 03. april). Ny vending i dramaet rundt sukkeravgiften: - Siv Jensen har gjort to grove tabber.  Dagbladet.
 • Winge, Nikolai K (2018). Overprøving og kontroll i forvaltningen.
 • Winge, Nikolai K (2018). Overprøving og kontroll i miljøforvaltningen.
 • Winge, Nikolai K (2018). Plan- og bygningsloven - En felles arena for sektorer og interesser?.
 • Winge, Nikolai K (2018, 22. august). Semesterets beste foreleser - NMBU. [Internett].  NMBU.no. Show summary
 • Winge, Nikolai K (2018, 25. mai). Styrker kommunene i Buskerud med oppdatert kunnskap om arealplanlegging. [Internett].  Buskerud fylkeskommune.
 • Winge, Nikolai K (2018, 22. mars). Tusenvis av byggetillatelser i strandsonen er blitt gitt på feil grunnlag.  Dagsavisen.
 • Winge, Nikolai K (2018, 06. april). Utbyggere vinner terreng - naturen taper.  Aftenposten Innsikt.
 • Winge, Nikolai Kristoffersen (2018, 31. januar). Massiv nedbygging av strandsonen - med departementets velsignelse. [Tidsskrift].  Apollon.
 • Winge, Nikolai Kristoffersen (2018, 02. mai). Norge trenger et uavhengig klageorgan i miljøsaker. [Fagblad].  Apollon. Show summary
 • Winge, Nikolai Kristoffersen (2018, 08. januar). Vi trenger et nytt kontrollorgan i miljøretten.  Dagens Næringsliv.
 • Hanssen, Gro Sandkjær; Winge, Nikolai K; Holth, Fredrik & Hofstad, Hege (2017). «Innspill til foreslåtte lovendringer fra EVAPLAN».
 • Riseth, Jan Åge; Tømmervik, Hans; Winge, Nikolai K & Danielsen, Inge Even (2017). Could the performance of EIAs for Reindeer Herding be improved?. Show summary
 • Riseth, Jan Åge; Tømmervik, Hans; Winge, Nikolai K & Danielsen, Inge Even (2017). Could the performance of EIAs for Reindeer Herding be improved?. Show summary
 • Riseth, Jan Åge; Winge, Nikolai K; Tømmervik, Hans & Danielsen, Inge Even (2017). Ivaretas reindrifta i konsekvensutredninger og planprosesser?. Show summary
 • Winge, Nikolai K (2017, 23. februar). Slik kan norske lover bli mer miljøvennlige. [Internett].  Forskning.no. Show summary
 • Winge, Nikolai Kristoffersen (2017). Bærekraftig utvikling som rettslig styringsnorm - juss eller politikk?.
 • Winge, Nikolai Kristoffersen (2017, 26. september). Få "mannen" ut av den offentlige forvaltning.  VG.
 • Winge, Nikolai Kristoffersen (2017). Hvem bestemmer hva i norsk forvaltning?.
 • Winge, Nikolai Kristoffersen (2017, 02. oktober). Hyttebråket på Tjøme: Burde vært stoppet tidligere.  Dagens Næringsliv.
 • Winge, Nikolai Kristoffersen (2017). Når departementet tolker loven feil. Om konsekvensene av 7000 ugyldige tillatelser i strandsonen..
 • Winge, Nikolai Kristoffersen (2017, 29. september). Om lovgivningens bruk av arkaiske stillingstitler. [TV].  NRK dagsnytt 18.
 • Winge, Nikolai Kristoffersen (2017). Presentasjon av Naturressursgruppen.
 • Winge, Nikolai Kristoffersen (2017, 08. november). Slik underviser superforeleserne.  Universitas.
 • Winge, Nikolai Kristoffersen (2017). Trenger vi et kontroll- og overprøvingsorgan i miljøforvaltningen?.
 • Winge, Nikolai Kristoffersen (2017, 30. september). Ulovlig byggesaksbehandling i Tjøme kommune.  Dagens Næringsliv.
 • Winge, Nikolai Kristoffersen & Holth, Fredrik (2017, 05. oktober). Byggesaksbehandling skjer i strid med Stortingets vilje (kronikk).  Dagens Næringsliv.
 • Hanssen, Gro Sandkjær & Winge, Nikolai K (2016). «Foreløpige funn fra EVAPLAN».
 • Nyseth, Torill; Ringholm, Toril; Hansen, Gro Sandkjær; Winge, Nikolai K & Hofstad, Hege (2016). Hvorfor mindre åpenhet i planleggingen, Sanner?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Winge, Nikolai K (2016). Forholdet mellom sektorlover og plansystemet.
 • Winge, Nikolai K (2016). I have a dream; The merge of land use sector acts in Norway..
 • Winge, Nikolai K (2016, 25. januar). Jussen må endres for å bidra til det grønne skiftet. [Internett].  Forskning.no.
 • Winge, Nikolai K (2016, 13. mai). Jussen må endres mot det grønne skiftet.  Østlandets blad.
 • Winge, Nikolai K (2016, 06. februar). Kan sprenge Oslofjorden full av gift. [Radio].  NRK nett og radio.
 • Winge, Nikolai K (2016, 15. desember). Kystverket sprengte ulovlig i Indre Oslofjord. [TV].  NRK.
 • Winge, Nikolai K (2016). Miljørettens evolusjon.
 • Winge, Nikolai K (2016). Miljørettens evolusjon - Veien mot et grønt skifte i jussen. Praktisk økonomi og finans.  ISSN 1501-0074.  32(3), s 282- 291 . doi: 10.18261
 • Winge, Nikolai K (2016, 17. mars). Minnesmerke etter 22. juli. [Radio].  NRK P2 - Kulturnytt.
 • Winge, Nikolai K (2016). Samordning mellom sektorlover og plan- og bygningslov.
 • Winge, Nikolai K (2016). Sivilombudsmannens rolle i arealforvaltningsretten.
 • Winge, Nikolai K (2016, 05. mai). Slik havnet et lysthus og en dobbeltgarasje i Stortingets kontrollkomité.  Aftenposten.
 • Winge, Nikolai K (2016). The Norwegian planning and building act - An introduction.
 • Winge, Nikolai K (2016). The connection between the planning system and the sector acts.
 • Winge, Nikolai K (2016, 18. mars). Tror ikke Utøya-minnesmerke utsettes igjen.  Aftenposten papir og nett.
 • Winge, Nikolai K (2016, 26. januar). Vi trenger en miljødomstol.  Nationen.
 • Winge, Nikolai K & Holth, Fredrik (2016). Nye, folkevalgte regioner.
 • Winge, Nikolai K & Holth, Fredrik (2016). Nye, folkevalgte regioner - En juridisk betenkning.
 • Winge, Nikolai K & Holth, Fredrik (2016, 18. mai). Sanner villeder Stortinget.  Aftenposten.
 • Winge, Nikolai K & Holth, Fredrik (2016, 08. februar). Sivilombudsmannens rolle.  Nationen.
 • Riseth, Jan Åge & Winge, Nikolai K (2015). Reindrift, arealinngrep og utbygging: Blir reindriften hørt i utbyggingssaker…?. Reindriftsnytt : Boazodoallu-Oddasat.  ISSN 0333-4031.  (2), s 4- 5
 • Winge, Nikolai K (2015, 13. mars). Advarer mot å gi kommunen mer makt.  Nationen.
 • Winge, Nikolai K (2015). Coordination in public land use management.
 • Winge, Nikolai K (2015). Det bør oppnevnes et lovutvalg for utmarkslover.
 • Winge, Nikolai K (2015). Hvem vokter vokterne? Om kontroll av miljøforvaltningen i Norge.
 • Winge, Nikolai K (2015). Innføring i plan- og bygningsrett.
 • Winge, Nikolai K (2015). Innføring i plan- og bygningsrett.
 • Winge, Nikolai K (2015, 12. februar). Kraftlinjestrid kan vare i årevis, meiner jusekspert. [Internett].  NRK - nett.
 • Winge, Nikolai K (2015). Noen miljørettslige dilemmaer - Illustrert med kraftlinjen i Sørdalen naturreservat.
 • Winge, Nikolai K (2015). Plan- og bygningsloven og samordning med sektorlover.
 • Winge, Nikolai K (2015, 14. oktober). Redd miljøet med jussen.  Dagsavisen.
 • Winge, Nikolai K (2015). Reindrift og konsekvensutredninger.
 • Winge, Nikolai K (2015, 09. februar). Rettsløse grunneiere?. [TV].  NRK Vestlandsrevyen. Show summary
 • Winge, Nikolai K (2015). The Norwegian Planning and Building act - a presentation.
 • Winge, Nikolai K (2015, 05. mars). Tilliten verdig? Kronikk om utbygging av verneverdig område i Bærum.  Budstikka. Show summary
 • Winge, Nikolai K (2015, 21. oktober). Ulovlig vedtak om Marienlyst.  Dagsavisen.
 • Winge, Nikolai K; Hanssen, Gro Sandkjær & Hofstad, Hege (2015). Fungerer plandelen i plan- og bygningsloven (2008) etter intensjonene?. PLAN.  (1), s 38- 39
 • Winge, Nikolai K & Holth, Fredrik (2015, 24. oktober). Krangelen fortsetter Drammen kommune mener å ha sitt på det tørre. To jusseksperter er uenige.  Dagsavisen.
 • Winge, Nikolai K & Holth, Fredrik (2015). Plan- og bygningsloven, samt konsekvensutredninger.
 • Winge, Nikolai K & Holth, Fredrik (2015, 14. februar). Snøscooterløyper uten plan? Kronikk.  Nationen.
 • Winge, Nikolai K & Holth, Fredrik (2015). Utredning av planer og tiltak - Konsekvensutredninger.
 • Winge, Nikolai K & Holth, Fredrik (2015). Utredning av planer og tiltak - Konsekvensutredninger.
 • Winge, Nikolai Kristoffersen (2014). Forvaltningsrett.
 • Winge, Nikolai Kristoffersen (2014). Hvordan evaluere en lov med så mange (motstridende) interesser?.
 • Winge, Nikolai Kristoffersen (2014). Kampen om arealene.
 • Winge, Nikolai Kristoffersen (2014). Plan- og bygningsloven: En tverrfaglig evaluering.
 • Winge, Nikolai Kristoffersen (2014). Samordning - presentasjon av EVA-plan, modul II.
 • Winge, Nikolai Kristoffersen & Falleth, Eva (2014). Forenkling av utmarksforvaltningen. Full text in Research Archive.

View all works in Cristin

Published Aug. 10, 2017 1:04 PM - Last modified Aug. 23, 2018 10:14 AM