Tori Loven Kirkebø

Image of Tori Loven Kirkebø
Norwegian version of this page
Phone +47 22850211
Username
Visiting address Kristian Augusts gate 17 Domus Juridica 7.etg 0164 OSLO
Postal address Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo

Research interests

- Business and Human Rights
- Children's rights
- Implementation and measurement/indexing of human rights
- Empirical legal methods

Education

MPhil in Theory and Practice of Human Rights

 

 

 

Tags: Human Rights, human rights and business

Publications

 • Kirkebø, Tori Loven; Langford, Malcolm Stroud & Byrkjeflot, Haldor (2021). Creating gender exceptionalism: The role of global indexes, In Eirinn Larsen; Inger Skjelsbæk & Sigrun Marie Moss (ed.),  Gender Equality and Nation Branding in the Nordic Region.  Routledge.  ISBN 9780367861353.  Kapittel.  s 191 - 206 Show summary
 • Kirkebø, Tori Loven & Langford, Malcolm (2020). Ground-breaking? An empirical assessment of the draft business and human rights treaty. AJIL Unbound.  114, s 179- 185 . doi: https://doi.org/10.1017/aju.2020.32 Full text in Research Archive.
 • Langford, Malcolm & Kirkebø, Tori Loven (2019). Children's rights' indexes: Measuring Norway's Performance, In Malcolm Langford; Marit Skivenes & Karl Harald Søvig (ed.),  Children’s Rights in Norway: An Implementation Paradox?.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215031422.  Chapter 2.  s 42 - 106 Show summary
 • Langford, Malcolm; Skivenes, Marit Sissel Irene; Søvig, Karl Harald & Kirkebø, Tori Loven (2019). Introduction: Implementing Child Rights, In Malcolm Langford; Marit Skivenes & Karl Harald Søvig (ed.),  Children’s Rights in Norway: An Implementation Paradox?.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215031422.  1.  s 15 - 41 Full text in Research Archive. Show summary
 • Kirkebø, Tori Loven & Langford, Malcolm (2018). The commitment curve: Global regulation of business and human rights. Business and Human Rights Journal.  ISSN 2057-0198.  3(2), s 157- 185 . doi: 10.1017/bhj.2018.11 Full text in Research Archive.

View all works in Cristin

 • Kirkebø, Tori Loven; Langford, Malcolm & Byrkjeflot, Haldor (2020). Lykkelige Norden?. morgenbladet.no.
 • Kirkebø, Tori Loven (2019). Business and/or human rights?.
 • Langford, Malcolm & Kirkebø, Tori Loven (2019). Barns rettigheter i Norge - en måling. Show summary
 • Kirkebø, Tori Loven; Langford, Malcolm & Byrkjeflot, Haldor (2018). Indexes and Nordic exceptionalism.
 • Frøjd, Elise Koppang & Kirkebø, Tori Loven (2017, 26. januar). Slik kan internasjonale domstoler bli tilgjengelig for alle. [Internett].  Forskning.no.
 • Frøjd, Elise Koppang & Kirkebø, Tori Loven (2016, 15. oktober). Mener næringslivet tar for lite ansvar for menneskerettigheter. [Internett].  Viten og praksis.
 • Frøjd, Elise Koppang; Kirkebø, Tori Loven & Lohne, Kjersti (2016, 01. november). Inside Guantanamo’s barbed wire fence. [Fagblad].  Science Nordic.
 • Kirkebø, Tori Loven (2016). Er det du eller jeg som er naiv?. Bergens Tidende.  ISSN 0804-8983.
 • Kirkebø, Tori Loven (2016, 19. mai). Urix Spesial: TTIP. [TV].  NRK.
 • Kirkebø, Tori Loven & Berge, Tarald Laudal (2016). Metodiske synder fra NUPI. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 24- 24
 • Kirkebø, Tori Loven & Gjengedal, Mari (2016). Handelspolitikk - hvor er opposisjonen?. Dagsavisen.  ISSN 1503-2892.
 • Kirkebø, Tori Loven; Gjengedal, Mari & Berntsen, Bjørnar (2016). Ideologisk Frihandel. Vårt land.  ISSN 0805-5424.  s 14
 • Kirkebø, Tori Loven & Langford, Malcolm (2016). The Commitment Curve: Human Rights and Global Business Regulation.
 • Lohne, Kjersti; Frøjd, Elise Koppang & Kirkebø, Tori Loven (2016, 26. oktober). Innenfor Guantánamos piggtrådgjerder. [Internett].  uio.no.
 • Lohne, Kjersti; Frøjd, Elise Koppang & Kirkebø, Tori Loven (2016, 06. november). Norsk forsker slapp inn på Guantánamo. [Fagblad].  Forskning.no.
 • Lohne, Kjersti; Kirkebø, Tori Loven & Frøjd, Elise Koppang (2016, 26. oktober). Inside Guantánamo's barbed wire. [Internett].  uio.no.
 • Kirkebø, Tori Loven (2015). Closing the Gap. A Human Rights Approach to Regulating Corporations.
 • Kirkebø, Tori Loven (2015). "Handelsavtaler" mot menneskerettigheter. MRbloggen.
 • Kirkebø, Tori Loven (2015). På demokratiets bekostning. Bergens Tidende.  ISSN 0804-8983.
 • Kirkebø, Tori Loven & Kistler, Daniela (2015). På jakt etter en samstemt MR-politikk. MRbloggen.

View all works in Cristin

Published Jan. 8, 2015 10:29 AM - Last modified Apr. 15, 2021 1:49 PM