Vil lage kvinnenettverk

På Hotel Bristol var flere kvinnelige forskere samlet for å diskutere temaer innen internasjonal rett. Cecilia Bailliet håper konferansen kan bidra til å skape et kvinnelig nettverk innen internasjonal rett.  

Deltakerne på konferansen samlet til fellesfotografi på Hotel Bristol. Foto: Elisabeth Wenger-Hagene, UiO

Flere internasjonalt anerkjente kvinnelige forskere var fedag 6. August samlet til konferansen “The Creation of International Law: An Exploration of Normative Innovation, Contextual Application, and Interpretation in a Time of Flux”. Professor Cecilia Bailliet organiserte konferansen. En av intensjonene bak konferansen var å skape et nettverk for kvinnelige forskere og utøvere i internasjonal rett. Derfor fikk bare kvinner delta på konferansen.
 

Dominert av menn

Området internasjonal rett har tradisjonelt vært dominert av menn. Bailliet viser til at de aller fleste lærebøker og artikler er skrevet av menn, og at advokater og dommere som deltar i internasjonale domstoler stort sett er menn. Hun ser likevel en forbedring og at kvinneandelen har økt. Hun framhever blant annet Roselyn Higgins, tidligere president for Den internasjonale domstolen i Haag, og Navi Pillay, tidligere president for Den internasjonale straffedomstolen for Rwanda, nå FNs høykommissær for menneskerettigheter, som to eksempler på at kvinner får innpass i internasjonale domstoler.
 

Kvinner bidrar med nye perspektiver

Bailliet mener disse kvinnene bidrar til nye forståelser og fortolkninger av internasjonal rett. Et annet viktig moment er at nye posisjoner for kvinner gir mulighet for å være normgivende for ny lovutforming. Professor Bailliet ser samlingen av 34 ledende kvinnelige forskere innen internasjonal rett som en unik mulighet for å skape et nettverk mellom dem. Hun tror et slikt nettverk kan fungere som faglig støtte for kvinner som vil bidra utarbeidelse og påvirkning av internasjonal rett. Konferansen har også økt muligheten for å få dyktige gjesteforelesere til fakultet. 
 

Vil lage bok

Bailliet håper at konferansen skal resultere i en bok utgitt på et internasjonalt forlag.  Flere av deltakerne bidro med utkast til konferansen. Disse ser Bailliet for seg at kan danne grunnlaget for en bok. Temaene har forskjellige perspektiver, og ser på blant annet om den økonomiske krisen, internasjonal handel, krig, tvungen migrasjon og klimaendringer.
 

Av Atle Kolbeinstveit
Publisert 16. aug. 2010 11:11 - Sist endret 15. okt. 2011 22:12