2014

Publisert 6. juni 2014 09:24

Bruken av varetekt har økt de siste årene. Det norske rettssystemet kritiseres for sin omfattende bruk av varetektsfengsling.

Publisert 28. apr. 2014 12:43

Om bærekraftig utvikling skal oppnås må konseptet forankres bredere innen juridisk forskning, hevder professor.

Publisert 8. apr. 2014 14:36

Dobbelt statsborgerskap er etter hvert utbredt i Europa. I Norge er det derimot en uvilje mot dobbelt statsborgerskap. Forsker hevder at det norske forbudet er vanskelig å forsvare.

Publisert 23. jan. 2014 08:56

Tross mediestorm og samfunnsdebatter om rettspsykiatrien i det norske rettsvesen, er yrkesgruppene som jobber med disse ekspertene, som dommere og advokater, fornøyde med de sakkyndige ekspertenes yrkesutøvelse.

Publisert 6. jan. 2014 19:55

Mens andre stater velger å vedta nye konstitusjoner, har Norge beholdt grunnloven fra 1814. Dette har gitt oss utfordringer i tolkningen og tilpasningen til samtiden.