English version of this page

Innenfor Guantanamos piggtrådgjerder

Kjersti Lohne forsker på internasjonale domstoler, og ville se hva som foregår i den militære domstolen på Guantanamo. Det viste seg å ikke være like enkelt.

- Guantanamo Bay fungerer som et ”Space of exception”, forteller Kjersti Lohne. Bildet tatt av Kjersti Lohne og godkjent av Joint Task Force Guantanamo’s Operational Security

Rett etter angrepene på USA 11. september får USAs militærbase Guantanamo Bay, på Cuba, et nytt mandat. Fra å være en marinebase blir området raskt definisjonen på krigen mot terror. Hundrevis av personer har blitt fraktet til Guantanamo for å avhøres og interneres under mistanke om deltakelse i angrepene på USA eller tilknytning til terrororganisasjonen Al’Quaida. Siden 2002 har minst 780 mennesker fra 40 ulike land blitt holdt fanget på den amerikanske marinebasen.

Kjersti Lohne er forsker ved PluriCourts og postdoktor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. Lohne forsker på internasjonale domstoler, og ville se hva som foregår i den militære domstolen på Guantanamo. Det viste seg å ikke være like enkelt.

Ikke plass til forskere

Fra en militærbase i Virginia, like utenfor Washington DC, går det kun ett fly i uken. Dette er den eneste måten å komme seg til Guantanamo på, når det er rettshøringer. På flyet er det utvalgte familier til ofre etter 11. september. Familiene til ofrene sitter foran på business klasse sammen med dommerne og aktoratet. Forsvarerne sitter midt i flyet. Så følger de tiltaltes forsvarere, og helt bakerst ved toalettene sitter representanter fra media og NGOer. Såkalte ikke-statlige organisasjoner som Amnesty International og Human Rights Watch. Men det er ikke et eget sete for forskere.

Lohne tok derfor kontakt med et norsk mediehus, og tilbød seg å skrive en artikkel, som selvstendig skribent, i bytte mot medieakkreditering. På Guantanamo var hun like fullt åpen om sin tilknytning til Universitetet i Oslo, og sitt forskningsprosjekt.

Oversikt over tillatte områder på Guantanamo Bay.Bildet tatt av Kjersti Lohne og godkjent av Joint Task Force Guantanamo’s Operational Security
Oversikt over tillatte områder på Guantanamo Bay. Bildet tatt av Kjersti Lohne og godkjent av Joint Task Force Guantanamo’s Operational Security

Strengt kontrollert av militæret

Selv om Lohne hadde fått tilgang til Guantanamo-basen kunne hun ikke gå fritt rundt. Hun og de andre rettsobservatørene ble kjørt rundt overalt.

- De militære var våre sjåfører, men også våre kontrollører, forteller Lohne

De ulike grupperingene blir også holdt adskilt. Medierepresentantene kjøres rundt i en bil, NGOer blir fraktet i en annen bil og familien til ofre etter 11. september i en tredje bil.

- Jeg fikk ikke sitte i NGO-bilen, sier Lohne som i utgangspunktet dro til Guantanamo for å se på hvordan NGOer arbeider.

Når rettsaken starter trekkes det et tungt teppe mellom tilhørerne i rettssalen. Representanter fra NGOer og media på den ene side, og ofrenes familier på den andre siden.

Lohne forteller at dette teppet også har en symbolsk verdi. Teppet markerer skillet mellom sentrale oppfatninger av hva rettsprosessen handler om: torturen som de tiltalte har blitt utsatt for i amerikanske varetekt, eller et rettsoppgjør etter 11. September.

Mens Kjersti Lohne satt i rettsalen satt det en soldat bak henne og fulgte med på hva hun noterte. Under oppholdet ble en tysk journalist irettesatt for å ha skriblet i notatblokken sin. Tegning er ikke tillatt.

Hverdagslivet på Guantanamo

Guantanamo har både McDonalds, utekino og en irsk pub. Under oppholdet fikk Lohne dessuten tilbud om å dra på stranden for å snorkle. Men omstendighetene gjorde det vanskelig å nyte det karibiske livet. De mobile dusjene var infisert med sopp og eimen i området er livsfarlig. På mange måter opererer basen som om den er i krigssituasjon, og det er vel slik det skal føles, sier Lohne.

Dermed er det militærsalutt hver morgen (se klipp) og det er derfor boforholdene ikke forbedres.

 

Video tatt av Kjersti Lohne og godkjent av Joint Task Force Guantanamo’s Operational Security

- Guantanamo er tross alt en militærleir. Da er man alltid litt på vakt, sier Lohne og forteller om hvordan hun våknet midt på natten av torden, men i ett millisekund oppfattet lyden som en eksplosjon.

- Amerikanske myndigheter legitimerer nemlig grunnlaget for å internere mennesker på Guantanamo og dømme enkelte av dem i en militærdomstol med at de befinner seg i en væpnet konflikt med al-Quaeda og ”andre assosierte”. På denne måten definerer USA nemlig krigen mot terror som en væpnet konflikt for å prøve å legitimere de langvarige fangenskapene med at fangene er krigsfanger, men en type ”ulovlig stridende” som ikke har krav på samme beskyttelse som ordinære stridende under humanitærretten, sier Kjersti Lohne.

 

En kontekstuell forståelse av Guantanamo - Space of exception

- Guantanamo Bay fungerer som et ”Space of exception” forteller Lohne. Det er et sted som definerer seg bort fra samfunnets normaltilstand og rettens allmenngyldighet, og hvor mennesker plasseres ”utenfor” retten.

- Det er den ultimate fremmedgjøringen, eller umenneskeliggjøringen, sier Lohne og forteller  videre at en velkjent definisjon på suveren makt er nettopp denne makten til å definere unntakstilstanden.

- Ved å forske på unntakstilstanden, kan man si noe om skjæringspunktene mellom juss og politikk, og hvordan denne friksjonen er skapende for samfunnets normaltilstand, sier Lohne.

Lohnes rolle som forsker gav henne et helt spesielt innblikk. Feltarbeidet på Guantanamo vil sammen med feltarbeid i New York og Washington danne grunnlaget for forskning på hvordan sivilsamfunnet jobber med denne domstolen.  Funnene om oppholdet og reisen ut er viktig.


Vanskeliggjør forholdene for organisasjoner

- Fordi det er så kjipt å være på Guantanamo og det er vanskelig å komme seg dit er det ikke så mange organisasjoner som er der.

- Sånn sett fungerer det som det skal. Forholdene vanskeliggjør menneskerettighetsorganisasjonenes deltakelse. I den grad NGOene er representert, er det ved at de sender unge praktikanter som rapporterer hjem til hovedkontor i New York og Washington D.C. hvor de fleste organisasjonenes hovedkontor ligger, forteller Lohne.

Dusjene på Guantanamo Bay. Bildet tatt av Kjersti Lohne og godkjent av Joint Task Force Guantanamo’s Operational Security
Dusjene på Guantanamo Bay. Bildet tatt av Kjersti Lohne og godkjent av Joint Task Force Guantanamo’s Operational Security

Lohne ønsker å dra tilbake

På tross av vanskelig tilgang til feltet og tøffe forhold i militærleiren på Guantanamo ønsker Lohne å dra tilbake.

- Det er et utrolig fascinerende sted – et mikrokosmos av hvordan normalitet og unntakstilstand forhandles frem i det daglige, reflekterer Kjersti Lohne

Nå jobber Lohne med tre artikler fra oppholdet på Guantanamo: en skal handle om NGOers rolle vis-a-vis Guantanamo, en annen om forsvarsadvokatenes bruk av den internasjonale rettsordenen, og en tredje om legitimitetsforhandlinger blant rettens aktører på Guantanamo.

guantanamo bay

 

Av Tori Loven Kirkebø og Elise Koppang Frøjd
Publisert 25. okt. 2016 15:08 - Sist endret 18. juni 2020 10:30