Tidligere arrangementer

Tid og sted: 5. mai 2021 14:1515:30, Webinar

Wednesday Lunch Seminar with Herbert and Rose Rubin Professor of international law, José Alvarez

Tid og sted: 28. apr. 2021 12:1513:30, Webinar

Wednesday Lunch Seminar with Ph.D. candidate, Nicola Strain.

Tid og sted: 27. apr. 2021 12:0013:00, Zoom

Førsteamanuensis Sofie Høgestøl innleder. Instituttleder Inger Johanne Sand leder seminaret.

Tid og sted: 21. apr. 2021 12:1513:30, Webinar

Wednesday Lunch Seminar with Postdoctoral Fellow Silje Aambø Langvatn

Tid og sted: 14. apr. 2021 12:1513:30, Webinar

Wednesday Lunch Seminar with Professor Christina Voigt

Tid og sted: 14. apr. 2021 12:0013:00, Zoom

Professor Anders Winroth, IAKH, innleder om påvirkning fra kanonisk rett i Magnus Lagabøters kristenrett (slik den trolig fremgikk av Eidsiva-, Borgar- og Gulatingslova fra 1267 og 1268).

Portrett av Heather Broomfield
Tid og sted: 13. apr. 2021 12:0013:00, Zoom

Ekstern stipendiat Heather Broomfield fra Digitaliseringsdirektoratet innleder om sitt ph.d.-prosjekt. Veileder er Malcolm Langford. Inger Johanne Sand leder seminaret.

Professor Jørn Øyrehagen Sunde
Tid og sted: 6. apr. 2021 12:0013:00, Zoom

Jørn Øyrehagen Sunde innleder med utgangspunkt i sin nye bokutgivelse Mellom utopi og dystopi - Rettsstaten i det 21. hundreåret. Instituttleder Inger Johanne Sand leder lunsjen.

Tid og sted: 24. mars 2021 12:1513:30, Webinar

Wednesday Lunch Seminar with Research Assistant Even Espelid.

Portrett av stipendiat Birgit Hellesnes
Tid og sted: 24. mars 2021 11:0013:00, Zoom

Stipendiat Birgit Hellesnes ved Institutt for offentlig rett presenterer sitt doktorgradsprosjekt. Meld deg på i nettskjema dersom du ønsker å følge den åpne delen av seminaret på Zoom.

Tid og sted: 23. mars 2021 12:0013:00, Zoom

Våren 2021 skal Det juridiske fakultet vedta sin strategi for perioden frem til 2030. Professor og fakultetstyremedlem Ole Kristian Fauchald innleder kort.

Instituttledelsen vil også orientere om en snart forestående spørreundersøkelse om forskningsorganiseringen ved fakultetet.

Instituttleder Inger Johanne Sand leder lunsjen.

Bildet kan inneholde: panne, yttertøy, bokhylle, skjegg, hylle.
Tid og sted: 19. mars 2021 11:3015:00, zoom

Cand. Jur (UiB), M.Sc. internasjonale relasjoner (LSE) Jørgen Sørgard Skjold ved Institutt for offentlig rett vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Countermeasures in International Law  - Function, Limits and Systemic Relevance

Disputasen vil foregå på engelsk 

Tid og sted: 19. mars 2021 10:1511:00, zoom

Cand. jur Jørgen Sørgard Skjold ved Institutt for offentlig rett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Primitive vs developed international legal order:  the role of dispute settlement and enforcement

Tid og sted: 17. mars 2021 12:1513:30, Webinar

Wednesday Lunch Seminar with Postdoctoral Fellow Silje Synnøve Lyder Hermansen.

Bildet kan inneholde: tekst, vannfartøy, luftfartøy, utgivelse, bok.
Tid og sted: 16. mars 2021 12:0013:00, Zoom

Denne instituttlunsjen er utsatt. Ny dato annonseres senere.

Tid: 10. mars 2021 12:1513:30

Wednesday Lunch Seminar with Ph.D. candidate, Emma Hynes Brandon.

Tid og sted: 10. mars 2021 12:0013:00, Zoom

Professor Jørn Øyrehagen Sunde orienterer om "ståa" i Landslovprosjektet.

Tid og sted: 9. mars 2021 14:0016:00, Zoom

Stipendiat Runar Hilleren Lie ved PluriCourts og Institutt for offentlig rett presenterer sitt doktorgradsprosjekt. Meld deg på i nettskjema dersom du ønsker å delta på seminaret.

Tid og sted: 4. mars 2021 10:0012:00, Zoom

Stipendiat Jeanette Westlund Hegna ved Politihøgskolen og Institutt for offentlig rett presenterer sitt doktorgradsprosjekt. Meld deg på i nettskjema her om du ønsker å delta på Zoom.

Tid og sted: 3. mars 2021 12:1513:30, Webinar

Wednesday Lunch Seminar with Research Assistant Louisa Boulaziz.

Image may contain: Clothing, Lip, Cheek, Dress shirt, Hairstyle.
Tid og sted: 17. feb. 2021 12:0013:00, Webinar

Wednesday Lunch Seminar with Professor Ole Kristian Fauchald.

Bildet kan inneholde: tekst, vannfartøy, luftfartøy, utgivelse, bok.
Tid og sted: 16. feb. 2021 12:0013:00, Zoom

MERK NY DATO (16/2)

Jørn Øyrehagen Sunde innleder med utgangspunkt i sin nye bokutgivelse Comparing Legal Cultures. Instituttleder Inger Johanne Sand leder lunsjen.

Tid og sted: 15. feb. 2021 12:0016:00, Nettarrangement

PluriCourts i samarbeid med Domstoladministrasjonen arrangerer 15. februar 2021 en digital konferanse om Domstolenes uavhengighet. 

Tid og sted: 11. feb. 2021 12:0013:30, Zoom

Stipendiat Marius Mikkel Kjølstad, UiB, innleder om sitt doktorgradsprosjekt om forestillinger om statens formål i norsk statstenkning fra 1814 til første verdenskrig. Forberedte kommentarer ved Thor Inge Rørvik, IFIKK. Seminarets målgruppe er i første omgang forskergruppen Rett, samfunn og historisk endring, men Kjølstad ser gjerne at andre interesserte også deltar.

Freya Baetens
Tid: 10. feb. 2021 12:1513:30

Wednesday lunch seminar with Professor Freya Baetens on the International Court of Justice's compromissory clauses. 

Foto av bygningen Domus Bibiotheca
Tid og sted: 9. feb. 2021 12:0013:00, Zoom

Fire nye IOR-vitasser presenterer seg, sammen med ekstern stipendiat Guri Hjallen Eriksen. Eriksen er tilbake i Oslo og skal sitte i DB når det er mulig i innspurtfasen sin. Instituttledelsen vil også orientere om pågående tilsettingsprosesser.

Instituttleder Inger Johanne Sand leder lunsjen.

Tid og sted: 8. feb. 2021 13:0014:00, Zoom

How is aggression conceived under international law? Has the lack of willingness from states to ratify the Kampala compromise affected the recognition of aggression as a core international crime? How does this affect the legitimacy of the International Criminal Court?

Tid: 3. feb. 2021 12:1513:30

Wednesday Lunch Seminar with postdoctoral fellow Matthias Brinkmann.

Tid: 20. jan. 2021 12:1513:30

Wednesday Lunch Seminar with PhD candidate, Runar Hilleren Lie.

Ringer i vann.
Tid og sted: 19. jan. 2021 12:0013:00, Zoom

Kristin Bergtora Sandvik ved IKRS og Ingunn Ikdahl innleder om sitt nye tverrfaglige prosjekt, RIPPLES. Dette er et av flere prosjektsamarbeid mellom IOR og Institutt for kriminologi og rettssoiologi. Instituttleder Inger Johanne Sand leder lunsjen.

Joost Pauwelyn
Tid: 13. jan. 2021 12:0013:00

Wednesday Lunch Seminar with Professor of International Law, Joost Pauwelyn

Tid og sted: 11. jan. 2021 12:0013:15, Det blå rommet, 1. etg. Domus Bibliotheca

Lunsjseminaret er utsatt, nytt tidspunkt kommer.

 

Innledning ved ekspedisjonssjef i Lovavdelingen Ketil Bøe Moen.

Tid og sted: 14. des. 2020 09:3017:30, Virtual Event closed to the public

Virtual Event, 14 December 2020.

Image may contain: Person, Face, Forehead, Chin, Portrait.
Tid: 9. des. 2020 12:1513:30

Wednesday Lunch Seminar with professor, Malcolm Langford.

Tid: 7. des. 2020 13:0014:00

Laura Letourneau-Tremblay will present her work-in-progress «The Use of Counterclaims to Legitimize Investment Treaty Arbitration: challenges and prospects».

Yuval Shany
Tid: 2. des. 2020 12:1513:30

Wednesday lunch seminar with Professor of Law, Yuval Shany.

Kai Spurkland
Tid og sted: 1. des. 2020 12:0013:00, Zoom

Kai Spurkland, tidligere stipendiat ved Politihøgskolen og tilknyttet doktorgradsprogrammet ved JUS innleder. Instituttleder Inger Johanne Sand leder seminaret.

Image may contain: Water, Architecture, Waterway, Urban area, Industry.
Tid og sted: 24. nov. 202025. nov. 2020, Zoom

PluriCourt-iCourts workshop: When International Courts and Tribunals Defer to States.

Tid: 18. nov. 2020 12:1513:30

PluriCourts lunch seminar with Professor of Law, Andreas Zimmermann.

Professor emeritus Inge Lorange Backer
Tid og sted: 17. nov. 2020 12:1513:15, Zoom

Inge Lorange Backer innleder med utgangspunkt i «Inhabilitet og legitimitet i klimasøksmålet».  

Instituttleder Inger Johanne Sand leder lunsjen.

Tid og sted: 16. nov. 2020 13:0014:00, Zoom

Who can conduct subsequent practice, how much subsequent practice is needed, and what other features make subsequent practice more or less authoritative?

Tid og sted: 16. nov. 2020 12:0013:00, Zoom

Ingrid Risnes innleiar om temaet for si masteroppgåve "Den rettslege betydinga av Noregs klimaavtale med EU". 

Tid og sted: 4. nov. 2020 12:1513:30, Domus Juridica / zoom

Lunch Seminar with Urska Sadl, professor of law at the European University Institute and at iCourts Centre of Excellence for International Courts in Copenhagen. 

Tid og sted: 3. nov. 2020 12:0013:00, Zoom

Josef Adam Younes og Sigurd Høines, vitenskapelige assistenter ved instituttet, presenterer sine prosjekter. 

Tid og sted: 2. nov. 2020 12:0013:15, Zoom

Innledning ved Professor Frans Pennings, Utrecht University.

Professor Tarjei Bekkedal, Senter for europarett, leder lunsjseminaret.

Tid og sted: 28. okt. 2020 12:1513:30, Domus juridica / zoom

PluriCourts lunch seminar with Ph.D. candidate Emma Hynes Brandon.

Tid og sted: 26. okt. 2020 09:0016:30, Professorboligen

Ryssdalseminaret er en årlig begivenhet som primært er rettet mot norske dommere, og omhandler ulike temaer innenfor internasjonale domstoler og norsk rett. 

Image may contain: Text, Font, Line.
Tid og sted: 26. okt. 2020 09:0015:30, Litteraturhuset

Årets seminar har tre temaer: Markering av Den europeiske menneskerettighetskonvensjonens 70 årsjubileum, NAV-saken og kriselovgivning under koronapandemien.

Fotografi av flaggene til de nordiske landene
Tid og sted: 15. okt. 2020 15:0017:30, Zoom (by invitation only)

Dette er en workshop for bidragsytere og deltagere i prosjektet Nordic Branding.

Tid og sted: 14. okt. 2020 12:1513:30, Domus juridica / zoom

PluriCourts Lunch Seminar with professor of law and judge at the International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS), Liesbeth Lijnzaad.