Festskriftsoverrekkelse Asbjørn Kjønstad

Festskriftet Velferd og rettferd overrekkes Asbjørn Kjønstad 5. februar 2013 i en åpen mottagelse i regi av Gyldendal Juridisk og Institutt for offentlig rett i Juridisk bibliotek. 

Festskriftet overrekkes av instituttleder Aslak Syse (Foto: Elisabeth Gording Stang)

Interesserte ønskes velkommen til overrekkelsen av festskriftet Velferd og Rettferd.

Program

16.00 - 17:20

  • Det offisielle programmet starter kl. 16.10.
  • Det blir taler fra redaktører og forlag.
  • Det åpnes også for korte taler/gaveoverrekkelser fra andre
  • Flere kulturinnslag.
  • Overrekkelse av festskrift
  • Avslutning ved professor Asbjørn Kjønstad

Arrangør

Gyldendal Juridisk og Institutt for offentlig rett
Publisert 4. des. 2012 14:22 - Sist endret 24. feb. 2013 21:39