Rettssikker radikaler - Festskriftsoverrekkelse Ståle Eskeland

Festskriftet Rettssikker radikaler overrekkes professor Ståle Eskeland 4. september 2013 i en åpen mottagelse i regi av Cappelen Damm Akademisk og Institutt for offentlig rett.

Program

16.00 - 17:00

  • Det offisielle programmet starter kl. 16.10
  • Det blir taler fra redaktører og forlag
  • Det åpnes også for korte taler/gaveoverrekkelser fra andre
  • Kulturinnslag
  • Overrekkelse av festskrift
  • Avslutning ved professor Ståle Eskeland

Arrangør

Cappelen Damm Akademisk og Institutt for offentlig rett
Publisert 16. mai 2013 14:53 - Sist endret 14. apr. 2020 13:05