Lov, liv og lære - Festskriftsoverrekkelse Inge Lorange Backer

Festskriftet Lov, liv og lære overrekkes professor Inge Lorange Backer 31. mars 2016 i en åpen mottagelse i regi av Universitetsforlaget og Institutt for offentlig rett i Juridisk bibliotek.

Inge Lorange Backer. Foto: UiO.

Program

16:00 - 17:00

  • Det offisielle programmet starter kl. 16.10
  • Instituttleder ønsker velkommen
  • Kulturinnslag
  • Festskriftsoverrekkelse ved redaktører
  • Tale fra forlaget
  • Det åpnes også for korte taler/gaveoverrekkelser fra andre
  • Avslutning ved professor Inge Lorange Backer
Publisert 12. jan. 2016 09:54 - Sist endret 31. mars 2016 12:05