Panel: Voldgiftsdommen mot Kina i Sørkinahavet

22. juli 2016 gav en voldgiftsdomstol i Haag Filippinene medhold i en sak mot Kina om hvem som har råderett i Sørkinahavet. 

Hvordan argumenterte voldgiftsdomstolen og hva er virkningen av dommen - regionalt og globalt? 

Kart over Sørkinahavet. Foto: Wikipedia Commons

Panelet diskuterer avgjørelsen og dens betydning fra juridiske og politiske perspektiv. 

Professor Geir Ulfstein fra PluriCourts, UiO innleder om saken og internasjonal havrett. Panelet består forøvrig av Professor Alex Oude Elferink fra JCLOS/UiT og Universitetet i Utrecht, Professor Nigel Bankes fra JCLOS/UiT og Universitetet i Calgary og Professor Stein Tønnesson fra PRIO. 

 

Program:

16:05 - 16:15: Geir Ulfstein

16:15 - 16:35: Alex Oude Elferink - Islands and rights to maritime zones: Implications for the South China Sea and Beyond*

16:35 - 16:55: Nigel Bankes - China's claims to historic rights and title within the nine-dash line and the tribunal's treatment of these claims*

16:55 - 17:15: Stein Tønnesson - What Impact Will the Arbitral Tribunal's Award Have in the South China Sea?*

17:15 - 17:55: Spørsmål og diskusjon

 

Arrangementet innledes på norsk, men presentasjonene vil være på engelsk. De åpnes for spørsmål fra salen på norsk og engelsk.

*These presentations will be in English

 

Arrangementet er et samarbeid mellom PluriCourts Senter for forskning om internasjonale domstolers legitimitet, UiO og K.G. Jebsen-senter for havrett, UiT

 

Emneord: Internasjonale domstoler, International Courts and Tribunals, Law of the sea, Havrett
Publisert 13. sep. 2016 16:44 - Sist endret 27. okt. 2017 13:04