Festskriftsoverrekkelse til Eivind Smith

I anledning 70-årsdagen til professor Eivind Smith inviterer Fagbokforlaget og Institutt for offentlig rett til festskriftoverrekkelse under en åpen mottagelse i Juridisk bibliotek.

Professor Eivind Smith

Eivind Smith. Foto: UiO.

Program

Kl 16:00 - 17:00 (vær presis)

  • Det offisielle programmet starter kl. 16.10
  • Instituttleder ønsker velkommen
  • Festskriftsoverrekkelse ved redaktører
  • Tale fra forlaget
  • Det åpnes også for korte taler/gaveoverrekkelser fra andre
  • Avslutning ved professor Eivind Smith

Om festskriftet og jubilanten

Professor dr. juris, dr.h.c. Eivind Smith ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo, fyller 70 år den 4. desember 2019. I den forbindelse vil venner og kolleger hedre ham med et festskrift.

Gjennom mer enn 40 år har Eivind Smith satt sitt preg på flere juridiske fag, hovedsakelig norsk og komparativ forvaltningsrett og konstitusjonell rett. Jusprofessoren er anerkjent både nasjonalt og internasjonalt, blant annet som æresdoktor i flere land og ridder av den franske Æreslegionen. Han har vært en viktig og engasjert aktør i rettsutviklingen og samfunnsdebatten i Norge. Han har skrevet en lang rekke rettsvitenskapelige artikler og bøker, ledet eller deltatt i flere offentlige utredninger og granskninger, og ytret seg utallige ganger i offentligheten.

Eivind Smith har gjennom årene samarbeidet med norske og utenlandske spesialister både innenfor sine egne og andre fagfelt. Dette gjenspeiles i festskriftet, hvor jurister, statsvitere, historikere, dommere, politikere og andre har samlet seg for å hedre jubilanten. 

Redaktører for festskrifet er Iris Nguyen Duy, Sunniva Bragdø-Ellenes, Inge Lorange Backer, Svein Eng og Bjørn Erik Rasch. En oversikt over bidragsytere til festskriftet finnes på Fagbokforlagets nettsted.

Publisert 13. nov. 2019 22:26 - Sist endret 13. nov. 2019 23:28